CASCO kisokos

CASCO biztosítás alapján, ellentétben a kötelező biztosítással, a saját autónkban keletkezett károkat tudjuk rendezni a biztosítási feltételek szerint.

A köztudatban a CASCO biztosítást a drágább biztosítások közé sorolják, azonban az utóbbi években csökkentek a piacon a CASCO díjak. Ennek figyelembevételével és az alábbiak betartásával minden tulajdonosnak javasoljuk a CASCO biztosítás megkötését.

Amire érdemes figyelni a CASCO biztosítás megkötésekor:

Közlési és bejelentési kötelezettség

A szerződőnek és a biztosítottnak is közlési és változás bejelentési kötelezettsége van a biztosító felé a szerződés megkötésekor és végig a szerződés időtartamán belül is. Minden olyan lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval, ami fontos a szerződés elvállalása vagy fenntartása szempontjából. A változásokat 8 napon belül szükséges jelezi a biztosító részére.

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a gépkocsiban történő változásokat, például zárcsere vagy biztonsági berendezések cseréjét, bővítését, az indítókulcs vagy egyéb az ajánlaton feltüntetett kulcsok elvesztését is haladéktalanul jelenteni kell a biztosító részére.

Kármegelőzési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség

A szerződő és biztosított egyaránt köteles a kárt a tőlük elvárható módon megelőzni, enyhíteni és a biztosító kárenyhítési utasításait betartani. Kárbejelentést a tudomásra jutástól számítva 5 napon belül kell tenni és a bejelentéstől számítva további 5 napig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben lehet az autó állapotán változtatni.

A kármegelőzés érdekében az autó kulcsait olyan helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Abban az esetben, ha egy zár kulcsát vagy kódját illetéktelenek megszerezték vagy lemásolták, ki kell cserélni a zárat és a biztosítót értesíteni kell.

Jó tudni, ha a szerződés tartalmaz lopáskár kiegészítőt, a zárgarnitúra csere számlával igazolt költségeit, a zár, a kulcsok és kódkártya leadásával a biztosító megtéríti (figyelembe véve természetesen az önrész vállalását).

Sose hagyjuk gépjárművünkben az autó forgalmiját, törzskönyvét, szerviz könyvét, személyes iratainkat, az autó kulcsait vagy indító kódjait, mivel ezekre a kárrendezés során szükség van!

Szériafelszereltség és extrák

A biztosítás megkötésekor ellenőrizzük le, hogy autónk típusának megfelelően, mi tartozik a szériafelszereltség közé és mi az, amit az ajánlaton külön extraként fel kell tüntetni. Az ellenőrzése CASCO kalkulátorunk lehetőséget ad a kötés során.

Az utólag beszerelt eszközök számláit, tanúsítványait őrizzük meg a gördülékenyebb kárrendezés érdekében.

Igénybe vehető kedvezmények

Nézze meg, milyen kedvezményeket tud igénybe venni a CASCO biztosítás online kötésekor!

Az Aegon Biztosító Útitárs CASCO biztosítási szerződés megkötésekor 15 % kedvezményt ad, ha:

  • ugyan arra az autóra már az Aegon biztosítónál rendelkezik kötelező biztosítással,
  • vagy 15 napon belül új szerződést köt az Aegon Biztosítóval,
  • vagy ha van 15 év alatti Önnel közös háztartásban élő gyermeke.

Amennyiben rendelkezik érvényes bónusz besorolással, juttassa el igazolását társaságunkhoz a kedvezmény érvényesítéséhez.

A díjfizetési mód és ütem megválasztásával (például csoportos beszedés, éves díjfizetés), valamint önrészvállalással szintén kedvezményt érhet el. Használja a CASCO biztosítás kalkulátort és próbálja ki, hogy ezen tételek módosításával hogyan változik díja!

Önrész vállalása

Önnek lehetősége van meghatározni, hogy CASCO szerződését milyen önrésszel kívánja megkötni. A kárrendezés során a biztosító az önrésszel csökkentett költségeket téríti. Minél magasabb önrészt választ, annál kedvezőbb lesz a CASCO biztosítás díja.

Védelmi rendszerek

Fedezet vállaláshoz lopás kockázatra legalább gyári indításgátló szükséges, de a gépjármű értékétől függően a biztosító további vagyonvédelmi berendezéseket is előírhat (pl. gyári riasztó, váltózár, rablás gátló, stb.).

Hitelre vásárolt autó CASCO biztosítása

A finanszírozó bank ez esetben kötelezően előírhatja a CASCO biztosítási szerződés megkötését. Kalkulátorunk segítségével elkészítheti az ehhez szükséges engedményezési nyilatkozatot.

Tennivalók külföldre utazáskor

Ha olyan országba utazunk, ahol CASCO biztosításunk érvényes, szerezzük be az utazáshoz szükséges okmányokat:

  • útlevél
  • a jármű forgalmi engedélye
  • a biztosítási kötvény
  • GFB zöldkártya

Célszerű ellenőrizni a gépkocsin a „H” ország jelzést, erre szükség lehet a határon. Amennyiben kölcsönkért vagy céges gépkocsival utazik, a tulajdonostól kérjen írásbeli nyilatkozatot, meghatalmazást, mert a határállomásnál ennek bemutatására is sor kerülhet.

CASCO biztosítás kalkulátor »