CASCO biztosítás - Többé nem kell annyira félnie, hogy összetörik vagy ellopják autóját!

Válság idején előtérbe helyeződik a költségracionalizálás, értékes vagyontárgyaink védelme, hiszen pótlásukra, javításukra egyre nehezebben telik. Ez alól gépjárművünk sem kivétel, sőt. Legkönnyebben gépjárművet lehet lopni vagy feltörni.

Autónk mindennapjaink használati eszköze, értékes vagyontárgyaink egyike. Mit tenne, ha ma belehajtana egy kátyúba és tengelytörést kapna? Ha ma a parkolóban kocsijának már csak hűlt helyét találná? A kiadások sosem jönnek jókor, de most talán jobban fájnának a szervízelés vagy egy új autó megvásárlásának költségei, mint valaha.

Milyen érzés lenne az ilyen és hasonló esetekre felkészültnek lenni, és a kár költségeit könnyebben viselni?

A CASCO biztosítás megkötésével Ön a biztosítás feltételeinek megfelelő segítséget kaphat gépjárművének törése, elemi kára, és lopása esetére.

CASCO biztosítás kalkulátor »

CASCO biztosításunkat úgy alakítottuk ki, hogy Ön egyedileg választhatja meg, milyen védelmet szeretne vásárolni autójára. Szolgáltatásaink közül Ön dönti el, mit vásárol meg és mit nem. Felesleges dolgokat nem kell megvennie, így pénzt spórol.

Klasszikus szolgáltatások

Lopáskár

Lopáskár

A biztosító a gépjármű teljes vagy részleges lopáskára esetén nyújt szolgáltatást. Részleges lopás esetén a térítés felső határa káreseményenként 250.000 Ft. A biztosítás csak akkor nyújt fedezetet, ha a gépjárművet a biztosítási feltételekben és szerződésben szabályozott vagyonvédelmi berendezéssel ellátták, azokat használták és a gépjármű megfelelő módon lezárt állapotban volt.

Töréskár

Töréskár

A választott csomagnak megfelelő összeghatárig a biztosító önrész levonása után megtéríti a balesetből eredő gépjármű törés javítási költségeit. Amennyiben a gépjármű helyreállítása gazdaságtalan, úgy a gépjármű káridőponti értékének 70%-át téríti. .

Üvegkár

Üvegkár

A gépjármű ablaküvegeiben és tetőablakában keletkezett baleseti eredetű töréskárra terjed ki. Az üveg javítása esetén önrészesedést nem von le a biztosító. Csere esetén 10% önrész levonása után téríti a kárt.
A szélvédőkár biztosítás nem terjed ki a gépjármű visszapillantó tükreire, a lámpa testeinek üvegezésére és a panoráma tetőre.

Természeti csapás

Természeti csapás

Természeti csapásnak minősül a villámcsapás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hó nyomás.
Továbbá a biztosító megtéríti, ha a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése miatt keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás okozott kárt.

Választható szolgáltatások

Gyermekfelszerelés-biztosítás

Gyermekfelszerelés-biztosítás

A gépjárműben szállított, legfeljebb 6 éves gyermek kényelmét és biztonságát szolgáló gyermekfelszerelésekben (pl. babakocsi, gyerekülés), valamint a gyermek etetéséhez és biztonságához használt elektronikai felszerelésekben (pl. bébiőr, ételmelegítő), töréskár, elemi és tűz kár miatt bekövetkező sérülésekre, illetve ezen tárgyaknak a gépjármű eltulajdonításából adódó kárára vonatkozik.

Rágcsálókár-biztosítás

Rágcsálókár-biztosítás

Megtérítjük a biztosított vagyontárgy motorterében található berendezések, alkatrészek rágcsálók által okozott kárainak helyreállítási vagy pótlási költségeit. (Rágcsálónak tekintjük az emlősök osztályának rágcsálók rendjén kívül a ragadozók rendjének menyétfélék családjába tartozó kisemlősöket is.)
A működést nem befolyásoló esztétikai jellegű sérüléseket nem térítjük.

Rendszám- és forgalmi engedély pótlás- biztosítása

Rendszám- és forgalmi engedély pótlás- biztosítása

A rendszám és forgalmi engedély ellopása vagy elvesztése esetén az okmányirodai költségek fedezetére. Kártérítéshez be kell mutatni: a rendszám és a forgalmi engedély eltűnésének bejelentéséről szóló rendőrségi okirat másolatát és a pótlásról kiadott határozatot.

Kisállat balesetbiztosítás

Kisállat balesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a szerződő tulajdonában vagy tartásában lévő kutyát vagy macskát szállító járművet olyan töréskár, elemi vagy tűzkár éri, melynek következtében a kisállat kezelést igénylő sérülést szenved. Számla ellenében megtérítjük a kisállat állatorvosi kezelését.

Járművön kívül szállított szabadidős felszerelések biztosítása

Járművön kívül szállított szabadidős felszerelések biztosítása

A gépjárműre szabályosan felszerelt és a szerződő tulajdonában lévő sporteszközökre, illetve azok rögzítésére szolgáló felszerelésekre terjed ki, amennyiben a gépjármű töréskárt, elemi és tűzkárt szenved, és emiatt a sportfelszerelések sérülnek, megsemmisülnek. Szolgáltatási feltételei: ugyanazon káreseménnyel összefüggésben a szabadidős felszerelést szállító gépjármű is sérül.

Vadkár-biztosítás

Vadkár-biztosítás (szemleköteles)

Vaddal történő ütközés következtében, a gépjárműben keletkezett műszakilag azonosítható károk esetén az alábbi feltételek szerint térítünk.

Kátyúkár-biztosítás

Kátyúkár-biztosítás (szemleköteles)

Arra az esetre, ha a jármű kátyúba fut, és emiatt futóműve vagy kormányműve megsérül.
Biztosított vagyontárgyak: az első és hátsó futómű, illetve annak tartozékai (ideértve a gumiabroncs, keréktárcsa, fékberendezés, lengéscsillapítók, hátsó hídtest, stb.) valamint a kormánymű és annak tartozékai.

Utasbiztosítás

Utasbiztosítás

Külföldi tartózkodás alatti megbetegedés vagy baleset miatti azonnali orvosi ellátás, valamint a poggyász külföldön történő eltulajdonítása esetére.

Poggyászbiztosítás

Poggyászbiztosítás

A gépjármű lezárt részében tárolt vagyontárgyakhoz A poggyász sérülése, elemi vagy tűzkár, lopás esetére. Csak Magyarországon érvényes.

Balesetbiztosítás

Balesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a gépjármű vezetője és/vagy utasa a baleset következtében egy éven belül életét veszti, vagy maradandó egészségkárosodást szenved.
Biztosítottak: a gépjármű vezetője és a gépjárműben utazók.

Gépjármű Assistance szolgáltatás

Gépjármű Assistance szolgáltatás

Európán belüli baleset, műszaki hiba vagy önhiba következtében fennálló menetképtelenség esetén a helyreállításban, a gépjármű ellopása esetén a jármű utasainak továbbutazásában nyújt segítséget.

  MAXIMÁLIS TÉRÍTÉSI HATÁROK KÁRESEMÉNYENKÉNT
  Belföld (bruttó) Külföld (EUR)
Helyszíni javító küldése 20 000 Ft 200 EUR
Szállítás autómentővel, tárolás 50 000 Ft 200 EUR
Kisegítő elutazás + továbbutaztatás szervezése busszal vagy vonattal* 30 000 Ft200 EUR
Szállás* 10 000 Ft / éjszaka, max 3 éj 150 EUR /éjszaka, max 3 éj
Telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás szolgáltatás szolgáltatás
Kulcs elvesztése, zár kinyitása, javítása 20 000 Ft 150 EUR
Kölcsön gépjármű* 14 500 Ft/ nap, de max 3 nap 150 EUR / nap, de max 3 nap
Útvonal és utazási tanácsadás szolgáltatás szolgáltatás
Üzenetközvetítés szolgáltatás szolgáltatás
*Csillagozott szolgáltatások esetén egy káreseménnyel összefüggésben csak egy szolgáltatás vehető igénybe.
Garázs

Garázs

A biztosító megtéríti a legfeljebb 20 m2 alapterületű garázsban keletkezett károkat, amelyet elemi kár okozott (tűz, robbanás, vihar, villámcsapás, hó nyomás, jégverés, idegen jármű ütközése, stb.).

Munkanélküliség

Munkanélküliség

Munkanélküliség esetén a biztosító átvállalja az ALL-In casco biztosítás díját 3 havi időtartamra. Az átvállalás feltétele, hogy a megkötött All-in biztosítás a munkanélküliséget megelőzően legalább 3 hónapig díjjal rendezett és érvényes legyen. További feltétel, hogy a szerződő a munkaviszony megszűnését megelőzően legalább 9 hónapnyi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzen.

Önrészmentes szélvédő

Önrészmentes szélvédő

Önrészesedés levonása nélkül a biztosító megtéríti a gépjármű ablaküvegeiben és tetőablakában keletkezett baleseti eredetű töréskárt.
A szélvédőkár biztosítás nem terjed ki a gépjármű visszapillantó tükreire, a lámpa testeinek üvegezésére és a panoráma tetőre.

CASCO biztosítás kalkulátor »