A biztonság, és az előtakarékoskodás motiválja az életbiztosítást kötő ügyfeleket

A magyar életbiztosítással rendelkező ügyfelek számára különösen fontos, hogy biztosítva legyenek a váratlan események, és kockázatok ellen. Szeretnek előre tervezni, felkészülni a jövőre, felelősen gondolkodnak, attitűdjük leginkább kockázatkerülő, de mindenképpen a kockázatok minimalizálására törekednek - derül ki az AEGON Magyarország Zrt. megbízásából a Millward Brown Hungary Kft. által készített nem reprezentatív felmérésből.

A biztosítottak biztonságra való törekvése mögött jellemzően két okot említettek a válaszadók: a szülői viselkedési mintát, illetve a saját családjukról való gondoskodás szerepét. Többségük saját elmondása szerint akkor érzi magát "felelős" felnőttnek, ha felkészül a váratlan eseményekre, emellett sokan - mivel a megkérdezettek zöme családos- a gyermekéről való gondoskodást nevezte meg elsődleges okként, amiért életbiztosítást köt. Mögöttes motivációként említették még a havi díjfizetés rendszeres megtakarításra való ösztönzését, az adókedvezményt, illetve a befektetési lehetőséget is.

Ami a megkérdezettek életbiztosítással szembeni attitűdjét illet, a felmérés négy csoportot különböztet meg: a díj-érzékenyeket, a bizalmatlanokat, a befektetőket, illetve a takarékoskodó-gondoskodókat. Az első csoportra a rendszeres alacsony havi díjfizetés a jellemző, amelyért cserébe anyagi biztonságot várnak. A bizalmatlanoknak jellemzően egy alacsony összegű tisztán kockázati életbiztosítással rendelkeznek, ám ők rossz tapasztalataikról is beszámoltak az ilyen típusú termékekkel kapcsolatban. A befektetők csoportja az életbiztosítást inkább a megtakarítási oldalról közelíti meg, ők reális pénzügyi elvárásokkal rendelkeznek, fontosak számukra a megtérülési mutatók, illetve a garanciák. Végül a negyedik csoport takarékoskodó-gondoskodó ügyfelei a korábbiakkal szemben sokkal inkább érzelmi alapon hozzák meg pénzügyi döntéseiket, a takarékoskodás az elsődleges motivációjuk, cserébe pedig megbízhatóságot várnak biztosításuktól.

Díj-érzékenyek

Számukra a biztosítás rendszeres havi kiadást jelent, amelyért anyagi biztosítékot várnak abban az esetben, ha egy kereső jövedelme kiesik a családból. E csoport tagjai jellemzően családosak, akik számára egyre nehezebb fedezni a növekvő kiadásokat. Folyamatosan figyelemmel kísérik a havi költségeiket, befektetni, félretenni azonban nincs lehetőségük. Elsősorban az alacsony biztosítási díj a vonzó számukra, és érdeklődnek a munkanélküliségre, vagy rokkantságra fedezetet nyújtó kiegészítő biztosítások iránt is.

Bizalmatlanok

Az ebbe a csoportba tartozó válaszadók negatív tapasztalatokkal rendelkeznek az életbiztosításokkal kapcsolatban, sok esetben el is veszítették bizalmukat a termékek iránt. Ennek oka lehet egy általános bizalmatlanság maguk a biztosítók, de gyakran a megtakarításhoz kötött (unit-linked) biztosításokkal kapcsolatos negatív tapasztalat áll a háttérben. A csoportban főleg olyan 40 év fölötti ügyfelek vannak, akik pályakezdő korukban kötöttek megtakarításos életbiztosítást. Rossz tapasztalataik miatt most kisösszegű kockázati konstrukciókat választanak, amivel párhuzamosan fokozott elvárásokat sem támasztanak a biztosítók felé.

Befektetők

Nekik kevésbé fontos a kockázati szolgáltatás, ők inkább megtakarításként tekintenek a biztosításra. A felmérés szerint valószínűsíthető, hogy magasabb státuszúak, és jobb anyagi körülmények között élnek, mint a korábbi csoportok tagjai. Reálisak, józan elvárásaik vannak a hozam, illetve a kockázat tekintetében, kalkulációkat készítenek, folyamatosan felülvizsgálják pénzügyi döntéseiket. Ami a terméktulajdonságokat illeti: számukra a megtérülési mutatók, és a befektetési biztonságra (pl. tőkegarancia) vonatkozó mutatók a fontosak.

Takarékoskodó-gondoskodó

Az életbiztosítás nekik biztonságot, és gondoskodást jelent magukról, de főleg szeretteikről, a tervezhető jövő motiválja őket a termék megvásárlásánál. Ők jellemzően családosak, jelentős megtakarításuk nincs, de a fent említett célokért havonta 5-10 ezer forintot félre tudnak rakni. Kevésbé jártasak a pénzügyekben, hajlamosak érzelmi alapú döntést hozni. A havi díj, és a lejárati, és a haláleseti összeg érdekli őket a leginkább, emellett viszont az ebbe a csoportba tartozó megkérdezettek válaszaiból kiderült: nekik a legfontosabb a bizalom az üzletkötő, illetve a biztosító felé.