"Canyon PowerBanket nyerhet síbiztosítási kérdőívünkkel"

játékszabályzata

A játék célja:

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyes hozzájárulása alapján, visszavonó nyilatkozatáig, saját üzletszerzési tevékenysége érdekében hasznosítja


1. A játék időtartama:

A játék 2017. január 17-től február 15-ig tart.

A sorsolás 2017. február 16-án, 11 órakor, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén 10 nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a sorsolást követően teszi közzé a Szervező.


2. A játék szervezője, Adatkezelője:

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 - 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező és Adatkezelő. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. egy biztosító társaság, amely különféle biztosítási termékekre biztosítotti közösségeket szervez, biztosítási szerződéseket köt.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról a vállalkozás honlapján érhető el további információ.


3. Nyeremények:

A Szervező a Nyertesek számára egy Canyon Powerbank 7800 mAh CNE-CPB78 külső akkumulátort ad ajándékba, melynek főbb paraméterei a következők: LED-es jelzések, alkalmas mobiltelefonok vagy tabletek töltésére, 2db USB port, kapacitás: 7800 mAh, kimeneti jelerősség: 1A/2A.

Az ajándékcsomagot a Szervező ingyenesen a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével szállítja házhoz a Nyertesek részére, a Nyertessel egyeztetett címre.

Az ajándékba adott eszközök hivatalos magyarországi garanciával rendelkeznek, az esetleges minőségi, garanciális problémák esetén a szervezőt nem terheli felelősség.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható események bekövetkezte esetén, azonos értékben vagy azonos paraméterekkel rendelkező alternatív nyereményt, vagy vásárlási utalványt, ajánljon fel a nyertesnek.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata:

A játékban való részvétel önkéntes, és ingyenes. A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgár, aki korábban már nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a szervező által küldött elektronikus reklámüzenetek fogadásához. Ezen személyek meghívó e-mailt kapnak, és az e-mailben található egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutnak el a játék oldalára. Egyedi azonosítót tartalmazó link hiányában a játékos a weboldalon önkéntesen megadott adatai segítségével kerül beazonosításra. A játékban való részvételhez a 2017. január 17. és február 15. között az erre a célra létrehozott webfelületen regisztrálnia kell magát a Játékosnak a nyereményjátékba, mely az alábbiakat foglalja magába:


  1. Hiánytalanul válaszolnia kell az oldalon található kérdésekre;
  2. A rendszer által feltöltött vagy az oldalon a játékos által önkéntesen megadott személyes adatok ellenőrzése után, nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul elektronikus úton közölt reklámcélú üzenetek fogadásához, és ahhoz, hogy nyerés esetén a játék hitelességének megőrzése érdekében, a Szervező közzétegye a Játékos adatait (név, irányítószám, település név) a játék weboldalán, valamint saját honlapján;
  3. A Játékosnak el kell küldenie a jelentkezését az oldalon.

Minden, a nyereményjátékban részt venni vágyó felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy visszaigazoló e-mailt, melyben, a sorsoláson való részvételét megerősítjük.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék időtartama alatt kérdőív kitöltési lehetőséget biztosítson a játékosoknak, amit a sorsoláson szerepet játszó plusz virtuális sorsjeggyel jutalmazhat. A kérdőívről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címén értesülhet.

A Szervezőt nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén.


5. A nyertesek kiválasztása:

A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a nyertes adatai pontatlan megadása vagy a Szervezővel nem közölt változása miatt nem értesíthető, vagy, ha a nyertes elérhetőségének adatai jogosulatlan személy birtokába kerülnek, a jogosulatlan adatkezelő ezzel visszaél, ezért a jogszerű nyertes értesítése lehetetlenné válik.

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultsága elvész. A nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra.

A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követően a www.aegondirekt.hu/info/nyeremenyjatekok/nyeremenyjatekok.php weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve, irányítószáma és annak a településnek a neve, ahol lakik, jelenik meg.

A játékban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.


6. Adatkezelési szabályok:

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráló a regisztrációjával azt fejezi ki, hogy a szabályzatban megjelölt feltételekkel részt kíván venni a játékban és felhatalmazza a játék szervezőjét, hogy adatait a játékkal összefüggő célból a játék időtartama alatt kezelje.

A regisztráló adatait a regisztrációtól eltérő, jelen szabályzatban megjelölt célra csak az érintett külön hozzájárulása alapján, és bizalmasan kezeljük, valamint megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!


7. Jogorvoslat:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, a hozzájáruló nyilatkozatát indoklás és feltétel nélkül visszavonni, az adatkezelést megtiltani, adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. A visszavonó nyilatkozatát a Szervezőnél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postai címen közölheti.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Levélben: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Online: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

Az érintett a Szervező adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek az általa megjelölt Adatkezelőnél, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a játékos által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az érintett hozzájárulása nélkül nem adja ki.


8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok:

- Önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. regisztrációs adataim valamint a kérdésekre adott válaszaim alapján részemre a regisztráció során általam megadott elérhetőségekre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom.

- Regisztrációmmal hozzájárulok, hogy nyerésem esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye adataimat (név, irányítószám, település név) a játék weboldalán, valamint saját honlapján.


Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.