Nyerjen Motowell Elenor robogót életmód kérdőívünk kitöltésével!
játék promóciós szabályzata

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból valamint a kérdőívre adott válaszaiból, üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyes hozzájárulása alapján, visszavonó nyilatkozatáig, saját üzletszerzési tevékenysége érdekében hasznosítja, továbbá átadja az Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. részére, közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.


1. A játék időtartama

A játék 2015. július 15-től 2015. szeptember 15- ig tart.


2. A sorsolás szabályai

A sorsolás 2015. szeptember 16-án 11 órakor, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén egy nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.


3. A játék szervezője

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365) továbbiakban Szervező.
 
A szervező egy biztosító társaság, amely különféle biztosítási termékekre biztosítotti közösségeket szervez, biztosítási szerződéseket köt.
 
További adatkezelő: Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., adószáma: 14169285-4-44, cégjegyzék száma: 01-10-045867)
 
Az Aegondirekt. hu Zrt. adatbázis marketing tevékenységet folytat, amelynek keretében más vállalkozások megbízásai alapján, elektronikus úton reklámüzeneteket küld azon érintettek részére, akiktől ehhez előzetes felhatalmazással rendelkezik.
 
A szervező és a további adatkezelő egyaránt önállóan, egymástól függetlenül kívánja az adatokat kezelni, amelyért adatkezelőként önállóan felelnek. A szervező és a további adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a vállalkozások honlapján érhető el további információ.


4. Nyeremények

A Szervező a nyertes számára egy Motowell Elenor robogót ad. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


5. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A nyereményjátékban kizárólag azon a regisztráció időpontjában 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 
A játékba két módon lehet bekapcsolódni. Az egyik körbe azok tartoznak, akik korábban már nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a szervező által küldött elektronikus reklámüzenetek fogadásához meghívó e-mailt kapnak, és a döntésüket a játékba jelentkezésük előtt elektronikusan megerősítik, a másik körbe pedig azok tartoznak, akik a jelen szabályzat alapján döntenek úgy, hogy jelentkeznek a játékba.
 
Azon személyeknek, akik meghívó e-mailből egy egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutottak el a kérdőív oldalára, az előzetesen a rendszer által feltöltött személyes adatok ellenőrzése után regisztrálniuk kell, el kell fogadniuk a jelen játék szabályzatát, illetve nyilatkozniuk kell, hogy hozzájárulnak elektronikus úton közölt reklámcélú üzenetek fogadásához. Tekintettel arra, hogy a szervező a játékkal és a sorsolással azokat a regisztrálókat kívánja ösztönözni, akik válaszolnak a kérdőívben szereplő kérdésekre, és egyben hozzájárulnak az elektronikus úton küldött reklámok fogadásához. A játékban való részvétel lehetősége csak azok számára nyílik meg, akik megfelelnek a szervezői célnak.
 
A fenti körbe tartozó személyek a kérdőív kitöltésre csak akkor léphetnek tovább, ha regisztrálnak, valamint a szabályzat és a hozzájárulás elfogadásáról szóló döntésüket jelölik az erre felkínált helyen.
 
A játékba kerülés további feltétele, hogy a felhasználó 2015. július 15. és 2015. szeptember 15 között hiánytalanul, nem anonim módon kitölti a kérdőívet az erre a célra létrehozott web felületen.
 
Amennyiben a játékban részt venni kívánó személy nem azonosítható a szervező rendszerében, először regisztrálnia kell, majd a fentiekben leírt eljárás keretében kell nyilatkoznia.
 
A Szervezőt nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt.
 
A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni.
 
Minden kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív teljes körű kitöltése után e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap, ami igazolja a sorsoláson való részvételi jogosultságát.
 
A nyertes előzetes hozzájárulása esetén a Szervező a saját weboldalán és a nyereményjáték oldalon a nyertes adatait (név, irányítószám, település név) nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, és elérhetővé teszi 2016. december 31-ig.


6. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg.
 
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a nyertes adatai pontatlan megadása vagy a Szervezővel nem közölt változása miatt nem értesíthető, vagy, ha a nyertes elérhetőségének adatai jogosulatlan személy birtokába kerülnek, a jogosulatlan adatkezelő ezzel visszaél, ezért a jogszerű nyertes értesítése lehetetlenné válik.
 
Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultsága elvész. A nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra.
 
A játékban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., és az Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt munkatársai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.


7. Adatkezelési szabályok

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a szabályzat ismeretében tett önkéntes regisztráció. A regisztrációval azt fejezi ki, hogy részt kíván venni a játékban. Adatai jelen szabályzatban megjelölt célú felhasználásához külön hozzájárulás szükséges. A Szervező valamint az Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!


8. Jogorvoslat

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, a hozzájáruló nyilatkozatát indoklás és feltétel nélkül visszavonni, az adatkezelést megtiltani, adatai helyesbítését, törlését kérni A visszavonó nyilatkozatát a szervezőnél, vagy az egyes Adatkezelőknél külön-külön az alábbi elérhetőségeken, online vagy postai címen közölheti.
 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.: Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html
 
Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt.: Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. E-mail: info@aegondirekt.hu Online leiratkozás: http://www.ego-media.hu/leiratkozas/
 
A külön-külön tett visszavonó nyilatkozat csak a címzett vállalkozással szemben hatályos.
 
Az érintett a Szervező valamint az Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.
 
A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek az általa megjelölt adatkezelőnél, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.
 
A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a játékos által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az érintett hozzájárulása nélkül nem adja ki.


9. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt regisztrációs adataim valamint kérdőívre adott válaszaim alapján részemre a regisztráció során általam megadott elérhetőségekre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom.
 
Hozzájárulok, hogy a szervező adataimat és a kérdőívre adott válaszaimat ellenérték nélkül átadja az AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt-nek, amely adatbázis marketing tevékenysége keretében, visszavonó nyilatkozatomig üzleti partnerei elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) reklámcélú üzeneteit, üzleti ajánlatait részemre továbbíthatja.


Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.