"Kutatás a magyar nyugdíj-előtakarékossági helyzetről.

Ön tudatosan készül a nyugdíjas évekre, vagy az állam feladatának tartja a nyugdíj biztosítását? Mondja el véleményét, és nyerjen egy Huawei okostelefont, Color Band fitness aktivitásmérővel"


promóciós játék játékszabályzata

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen résztvevő személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze. A játékban való részvétel során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk a megadott elérhetőségein.


1. A játék időtartama

A játék 2016. szeptember 22-től 2016. október 20-ig tart. A sorsolás 2016. október 21-én 11 órakor, az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén egy nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.


2. A játék szervezője és az Adatkezelők

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 - 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező és Adatkezelő. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. egy biztosító társaság, amely különféle biztosítási termékekre biztosítotti közösségeket szervez, biztosítási szerződéseket köt. A Szervező adatkezelési gyakorlatáról a vállalkozás honlapján érhető el további információ..


3. Nyeremények

A Szervező a nyertes számára egy HUAWEI P9 Lite DualSIM fekete kártyafüggetlen okostelefont és egy HUAWEI A1 Color Band fitness aktivitásmérőt ad ajándékba.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén teljesítményében azonos más márkájú okostelefont (mely az alábbi paraméterekkel rendelkezik: (nyolcmagos processzor, 16 GB kapacitás, 5,2 colos IPS kijelző ) és fitness aktivitásmérőt (mely az alábbi főbb terméktulajdonságokkal rendelkezik: fitness aktivitások követése, elemzése, alvásfigyelés, bejövő hívások/ üzenet értesítők, okos ébresztő, okoskarkötő kereső), esetleg az ajándék értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a nyertes számára.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2016. szeptember 22. és 2016. október 20. között hiánytalanul és nem anonim módon kitölti a kérdőívet az erre a célra létrehozott webfelületen.

Azok a személyek, akik meghívó e-mailből egy egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutottak el a kérdőív oldalára korábbi regisztrációjukkal és korábbi regisztrációjuk során megadott hozzájárulásukkal vehetnek részt a játékban. Ők jelen játék szabályzatát a meghívó e-mailből megismerhetik, és azt a kérdőív kitöltéssel automatikusan elfogadják.

Amennyiben a kitöltő személy nem azonosítható, a kérdőív kitöltése után a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, valamint a játékszabályzat elfogadásával és hozzájáruló nyilatkozat megtételével vehetnek részt a nyereményjátékban.

A Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni. Minden kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív kitöltése után e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap, és ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson.


5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész, és a Szervező dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e.

A játékban nem vehetnek részt az Aegondirekt.hu Zrt., az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.


6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen és nem anonim módon kitöltik a kérdőívet, regisztrálnak, valamint elfogadják a játékszabályzatot.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A játékban való részvétellel a játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a saját weboldalán és a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2017. december 31-ig.


7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező, valamint az Aegondirekt.hu Zrt. visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Aegon Magyarország Biztosító Zrt:
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.


8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. regisztrációs adataim valamint a kérdésekre adott válaszaim alapján részemre a regisztráció során általam megadott elérhetőségekre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom. Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatomat bármikor, ingyenesen visszavonhatom. Nyilatkozatomat önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz is, hogy nyerésem esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye adataimat (név, irányítószám, település név) a játék weboldalán, valamint saját honlapján.


Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.