"Lakástakarékpénztári kutatás - 2015"
promóciós játék játékszabályzata

A játék célja

Üzletszerzési célú felhasználása azon személyek adatainak, akik ehhez korábban hozzájárultak, vagy a jelen akció keretében regisztrálnak, érdeklődnek lakás-előtakarékossági javaslatunk iránt. Utóbbi személyek esetében az is cél, hogy a szervező elnyerje a hozzájárulásukat a szervező által jövőben küldendő reklám célú elektronikus üzenetek fogadásához.


1. A játék időtartama

A játék 2015. június 1-től 2015. június 25-ig tart.


2. A sorsolás szabályai

A sorsolás 2015. június 26-án 11 órakor, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén egy nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.


3. A játék szervezője

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365) továbbiakban Szervező. A Szervező a jelen szabályzat alapján meghirdetett játékban, mint az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. közvetítője jár el.


4. Nyeremények

A Szervező a nyertes számára egy Samsug Galaxy Tab 4 táblagépet és egy Gear fit okos órát ad. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


5. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba két módon lehet bekapcsolódni. Az egyik körbe azok tartoznak, akik korábban már nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a szervező által küldött elektronikus reklámüzenetek fogadásához meghívó e-mailt kapnak, és a döntésüket a játékba jelentkezésük előtt elektronikusan megerősítik, a másik körbe pedig azok tartoznak, akik a jelen szabályzat alapján döntenek úgy, hogy jelentkeznek a játékba.

Azon személyeknek, akik meghívó e-mailből egy egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutottak el a kérdőív oldalára, az előzetesen a rendszer által feltöltött személyes adatok ellenőrzése után regisztrálniuk kell, el kell fogadniuk a jelen játék szabályzatát, illetve nyilatkozniuk kell, hogy hozzájárulnak elektronikus úton közölt reklámcélú üzenetek fogadásához. Tekintettel arra, hogy a szervező a játékkal és a sorsolással azokat a regisztrálókat kívánja ösztönözni, akik részt vesznek a kutatásban és egyben hozzájárulnak az elektronikus úton küldött reklámok fogadásához, a játékban való részvétel lehetősége csak azok számára nyílik meg, akik megfelelnek a szervezői célnak.

A fenti körbe tartozó személyek a kérdőív kitöltésre csak akkor léphetnek tovább, ha regisztrálnak, valamint a szabályzat és a hozzájárulás elfogadásáról szóló döntését jelölik az erre felkínált helyen.

A játékba kerülés további feltétele, hogy a felhasználó 2015. június 1. és 2015. június 25. között hiánytalanul, nem anonim módon kitölti a kérdőívet az erre a célra létrehozott web felületen.

Amennyiben a játékban részt venni kívánó személy nem azonosítható a szervező rendszerében, először regisztrálnia kell, majd a fentiekben leírt eljárás keretében kell nyilatkoznia.

A Szervezőt nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt.

A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni.

Minden kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív teljes körű kitöltése után e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap, ami igazolja a sorsoláson való részvételi jogosultságát.


6. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a nyertes adatai pontatlan megadása vagy a Szervezővel nem közölt változása miatt nem értesíthető, vagy, ha a nyertes elérhetőségének adatai jogosulatlan személy birtokába kerülnek, a jogosulatlan adatkezelő ezzel visszaél, ezért a jogszerű nyertes értesítése lehetetlenné válik.

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultsága elvész. A nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. A játékban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt és az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.


7. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon a regisztráció időpontjában 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a Szervező által már regisztrált személyek, vagy az akció keretében regisztrálnak, elfogadják a játékszabályzatot, a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen és nem anonim módon teljes körűen kitöltik a kérdőívet, és azt megküldik a Szervezőnek.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek.

A játékos előzetes hozzájárulása esetén a Szervező a saját weboldalán és a nyereményjáték oldalon a nyertes adatait (név, irányítószám, település név) nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, és elérhetővé teszi 2015. december 31-ig.


8. Adatkezelési szabályok

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a szabályzat ismeretében tett önkéntes regisztráció. A regisztrációval azt fejezi ki, hogy részt kíván venni a játékban. Adatai jelen szabályzatban megjelölt célú felhasználásához külön hozzájárulás szükséges. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön közölheti.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.:
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

A Szervező a résztvevő jelen játék keretében megadott adatait nem adja át másnak. Az adatokat kizárólag a Szervező azon munkatársai kezelik, akiknek az adatkezelés munkaköri feladata.

Joga van adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, adatai helyesbítését, törlését, zárolást kérni. A Szervező adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.

A játék ideje alatti, még a sorsolás előtti adatkezelés megszüntetés kérése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatait a Szervező törli, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be és nem nyerhet.

A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a játékos által megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az érintett hozzájárulása nélkül nem adja ki.


9. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részemre a regisztráció során általam megadott elérhetőségekre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton, reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszaimat üzletszerzési célú megkeresésemhez, visszavonó nyilatkozatomig felhasználja.


Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.