"Töltse ki kérdőívünket, és nyerjen okostelefont és egy tablet-et"

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen résztvevő személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a játékban résztvevő személyek előzetes és önkéntes, teljes körű tájékoztatást követően megadott hozzájárulása alapján átadja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Frog Media Kft., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak (adatkezelők) üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

A játékban való részvétel során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk a megadott elérhetőségein.

1. A játék időtartama

A játék 2013. október 30-tól 2013. november 07-ig tart. Sorsolás 2013. november 8-án 11 órakor, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.

A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867).

További adatkezelők:

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.: székhely: 2060 Bicske, SPAR út 1., adószám: 10485824-2-44, cégjegyzékszám: 07-09-009192.

Frog Media Kft. (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33/B 6/3., adószám: 23177565-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-956624)

3. Nyeremények

A Szervező a nyertes számára egy Samsung Galaxy Tab 2 7.0 tabletet és egy Samsung Galaxy Mini 2 okostelefont ad ajándékba.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2013. október 30. és 2013. november 7. között az e-mailben kapott egyedi azonosító linkre kattintva egy gyors adategyeztetés után az erre a célra létrehozott webfelületen önkéntesen kitölti kérdőívünket, elfogadja a játékszabályzatot és megteszi a játékhoz szükséges hozzájárulási nyilatkozatot.

A kérdőívet kizárólag már adatbázisunkba (AEGONdirekt.hu Zrt. adatbázis) regisztrált felhasználók tölthetik ki, így új regisztrációra nincs lehetőség.

A Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni. Minden kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív kitöltése után e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap, és ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékosok által az online adategyeztetés során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész. Ilyen esetben pótnyertes kerül kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A játékban nem vehetnek részt a TargetMax Kft., az AEGONdirekt.hu Zrt., AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Frog Media Kft. munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik már korábban regisztráltak adatbázisunkba (AEGONdirekt.hu Zrt. adatbázis), valamint azok, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen kitöltik kérdőívünket, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre, valamint elfogadják a játékszabályzatot és megteszik a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A játékban való részvétellel a játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2014. december 31-ig.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az AEGONdirekt.hu Zrt. adatbázisába való korábbi regisztráció, a kérdőív önkéntes kitöltése, a nyereményjáték játékszabályzatának elfogadása, valamint a hozzájáruló nyilatkozat megtétele. A játékban való részvétellel a felhasználó feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft), a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a Frog Media Kft., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a Frog Media Kft., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a játékba való nevezés során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

AEGON Magyarország cégcsoport: http://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php vagy info@aegondirekt.hu
TargetMax Kft.: leiratkozas@targetmax.hu
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz. E-mail: info@spar.hu címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva.
Frog Media Kft. esetében az info@frogmedia.hu e-mail címen.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

A játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

A játékban való részvétel önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Hozzájárulok, hogy a TargetMax Kft, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a Frog Media Kft. és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai, visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet, egyéb marketing tartalmú megkeresést küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.