„Nyerjen 50.000 Ft értékű üzemanyagkártyát a Help&Go* asszisztencia megvásárlásával”
promóciós játék szabályzata

1. A játék időtartama

A játék 2013. június 26-tól 2013. szeptember 15-ig tart. Sorsolás 2013. szeptember 17-én 11 órakor, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező weboldalán.

2. A játék szervezője

A játék szervezője az AEGONdirekt.hu biztosítási portált üzemeltető AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban Szervező.

3. Nyeremények

A Szervező véletlenszerűen egy nyertest sorsol, akinek nyereménye egy 50.000 Ft értékű MOL üzemanyagkártya, amellyel bármely magyarországi MOL töltőállomáson felhasználható. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékban részt vesz minden olyan felhasználó, aki 2013.06.26 és 2013.09.15 között díjrendezett Help&Go MINI, OptiHU, OptiEU vagy MAXI gépjármű assistance biztosítást köt az aegondirekt.hu biztosítási portálon.

Amennyiben a felhasználó az akció ideje alatt több gépjárműre is köt díjrendezett Help&Go biztosítást, akkor valamennyi biztosítási csomaggal részt vesz a sorsoláson, így növelheti nyerési esélyeit.

5. A nyertes kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a szerződők által a biztosításkötés során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés, illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész.

A játékban nem vehetnek részt az AEGONdirekt.hu Zrt., AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt., AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A játékban a résztvevő csak akkor vehet részt, ha elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, eleget tesz a jelen szabályzat 4. pontjában foglalt feltételeknek, nincs vele szemben az 5. pont szerinti kizáró ok. Ha a játékban a résztvevő előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárult, hogy a Szervező az AEGONdirekt Zrt. által üzemeltetett oldalakon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza, a nyereményakciót követően a Szervező az adatokat a honlapján 2014. december 31-ig elérhetővé teszi.

7. Adatkezelési szabályok

A Szervező a játék során a résztvevő által megadott személyes adatokat a biztosítási szerződés megkötése, a sorsolás lebonyolítása, és a nyertes esetében a 6. pont szerinti adatok nyilvánosságra hozatala érdekében az akció időtartama alatt, a nyertes esetében 2014. december 31-ig kezeli. Az adatkezelési cél megszűnésekor a Szervező – ha az adat tulajdonosok másként nem rendelkeznek –, a résztvevők adatait törli. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

* A Help&Go korábbi elnevezése: AutóDoktor. A játék tartama alatt kötött és a fenti feltételeknek megfelelő AutóDoktor szerződések is részt vesznek a sorsolásban.