„Aktiválja kódját és pihenjen Karintiában”
promóciós játék szabályzata

1. A játék időtartama

A játék 2013. augusztus 27-től 2013. szeptember 15-ig tart. Sorsolás 2013. szeptember 17-én 12 órakor, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.
A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező weboldalán.

2. A játék szervezője

A játék szervezője az AEGONdirekt.hu biztosítási portált üzemeltető AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban Szervező.

3. Nyeremény

A Szervező azok között, akik aktiválták kódjukat véletlenszerűen egy nyertest sorsol, akinek nyereménye egy 4 napos/ 3 éjszakás tartózkodás a Haus Heincz vendégház egy apartmanjában maximum 4 fő részére.

A nyeremény kizárólag a szállás díját foglalja magában, nem tartalmazza az utazás és az ellátás költségeit.
A nyereményt a szállás foglaltságának függvényében lehet igénybe venni, akár télen is, egy síelésre, de legkésőbb 2014. május 31-ig lehet felhasználni. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a 2013. augusztus 27 és 2013. szeptember 15 között az e-mailben kapott egyedi azonosító linkre kattintva az erre a célra létrehozott webfelületen a játékos aktiválja a kódját

Sikeres aktiválás esetén a játékos automatikusan részt vesz az ingyenes osztrák nyaralás sorsolásán.

A kód aktiválására kizárólag a már adatbázisunkba regisztrált felhasználóknak van lehetőségük, így új regisztrációra nincs lehetőség.

A kódot minden játékos csak egyszer tudja aktiválni, s az aktiválás után az adatbázisunkban regisztrált e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küldünk.

5. A nyertes kiválasztása

A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt.

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész.
Ilyen esetekben pótnyertes kerül kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyére.

A játékban nem vehetnek részt az AEGONdirekt.hu Zrt., AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. valamint a Haus Heincz vendégház munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik adatbázisunk regisztrált felhasználói és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen aktiválják személyes kódjukat.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A kód aktiválásával a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2014. december 31-ig.

7. Adatkezelési szabályok

A személyes kód aktiválására azon felhasználóinknak van lehetőségük, akik már előzetesen teljes körű tájékoztatást követően hozzájárultak, hogy megadott adataikat az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező, valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Az Aegondirekt.hu Zrt-nél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön, postai úton tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni.

Postai cím: 1091.Üllői út 1.
E-mail: info@aegondirekt.hu
Online felület a leiratkozáshoz: AEGONdirekt.hu leiratkozás

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai, visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet, egyéb marketing tartalmú megkeresést küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partnerei ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
  • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
  • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
  • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
  • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
 
Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.