"Fabulon napozó csomagot nyerhet utasbiztosítási emlékeztetőnkkel!"
promóciós játék játékszabályzata

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyes hozzájárulása alapján, visszavonó nyilatkozatáig, saját üzletszerzési tevékenysége érdekében hasznosítja.

1. A játék időtartama

A játék 2016. június 8-tól június 29-ig tart.

A sorsolás 2016. június 30-án , 11 órakor, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén 200 nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a sorsolást követően teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője, Adatkezelője

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 - 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező és Adatkezelő. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. egy biztosító társaság, amely különféle biztosítási termékekre biztosítotti közösségeket szervez, biztosítási szerződéseket köt.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról a vállalkozás honlapján érhető el további információ.

3. Nyeremények

A Szervező a Nyertesek számára egy Fabulon napzó csomagot ad ajándékba, mely tartalmaz egy 30-as faktorszámú naptejet, napozás utáni balzsamot és argánolajas tusfürdőt. Az ajándékcsomagot a Szervező ingyenesen a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével szállítja házhoz a Nyertesek részére, a Nyertessel egyeztetett címre.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható események bekövetkezte esetén, azonos értékben vagy azonos paraméterekkel rendelkező alternatív nyereményt, vagy vásárlási utalványt, ajánljon fel a nyertesnek.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékban való részvétel önkéntes, és ingyenes. A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgár, aki korábban már nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a szervező által küldött elektronikus reklámüzenetek fogadásához. Ezen személyek meghívó e-mailt kapnak, és az e-mailben található egyedi azonosítót tartalmazó linken keresztül jutnak el a játék oldalára. A játékban való részvételhez 2016. június 8 és 2016. június 29 között az erre a célra létrehozott webfelületen, hiánytalanul válaszolni kell az oldalon található két kérdésre (tervezett utazás dátuma, és úti cél), majd a rendszer által feltöltött személyes adatok ellenőrzése után, nyilatkozniuk kell, hogy hozzájárulnak elektronikus úton közölt reklámcélú üzenetek fogadásához, és nyerés esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye a Játékos adataimat (név, irányítószám, település név) a játék weboldalán, valamint saját honlapján, és regisztrálniuk kell.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy visszaigazoló e-mailt, melyben, a sorsoláson való részvételt megerősítjük.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék időtartama alatt kérdőív kitöltési lehetőséget biztosítson a játékosoknak, amit a sorsoláson szerepet játszó plusz virtuális sorsjeggyel jutalmazhat. A kérdőívről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címén értesülhet.

A Szervezőt nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció esetén.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a nyertes adatai pontatlan megadása vagy a Szervezővel nem közölt változása miatt nem értesíthető, vagy, ha a nyertes elérhetőségének adatai jogosulatlan személy birtokába kerülnek, a jogosulatlan adatkezelő ezzel visszaél, ezért a jogszerű nyertes értesítése lehetetlenné válik.

Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultsága elvész. A nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra.

A játékban nem vehetnek részt az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

6. Adatkezelési szabályok

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráló a regisztrációjával azt fejezi ki, hogy a szabályzatban megjelölt feltételekkel részt kíván venni a játékban és felhatalmazza a játék szervezőjét, hogy adatait a játékkal összefüggő célból a játék időtartama alatt kezelje.

A regisztráló adatait a regisztrációtól eltérő, jelen szabályzatban megjelölt célra csak az érintett külön hozzájárulása alapján, és bizalmasan kezeljük, valamint megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

7. Jogorvoslat

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, a hozzájáruló nyilatkozatát indoklás és feltétel nélkül visszavonni, az adatkezelést megtiltani, adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. A visszavonó nyilatkozatát a Szervezőnél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postai címen közölheti.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Levélben: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Online: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

Az érintett a Szervező adatkezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek az általa megjelölt Adatkezelőnél, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a játékos által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az érintett hozzájárulása nélkül nem adja ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

- Önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. regisztrációs adataim valamint a kérdésekre adott válaszaim alapján részemre a regisztráció során általam megadott elérhetőségekre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom.

- Regisztrációmmal hozzájárulok, hogy nyerésem esetén a játék hitelességének megőrzésének érdekében, a Szervező közzétegye adataimat (név, irányítószám, település név) a játék weboldalán, valamint saját honlapján.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.