Kerékpár biztosítás - általános tájékoztató

Egyre népszerűbb és elterjedtebb közlekedési eszköz a kerékpár, legyen szó szabadidő eltöltéséről vagy a mindennapi munkába járásról. Tekintve, hogy a kerékpáros úthálózat nem elég kiépített, a kerékpáros közlekedés számos veszélyt rejt magában, bekövetkezhet anyagi jellegű kár (például a kerékpár ellopása), vagy rosszabb esetben személyi sérülés.

Az Aegon Biztosító a kerékpárosok igényeit figyelembe véve fejlesztette ki termékét, a Kerékpár biztosítást, mely 10 évnél fiatalabb kerékpárra, 1 éves időtartamra köthető, és 15 biztosítási eseményre, köztük szabadtéri lopásra is védelmet kínál az Európai Unió egész területén.

Lássunk néhány részletet a kerékpár-biztosítással fedezett károkról!

Tűz, robbanás, elemi károk, idegen jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése, rablás, betöréses lopás, rongálás, szabadtérből történő lopás, balesetbiztosítás.

A biztosítás abban az esetben is térít, ha a biztosított személy közeli hozzátartozója használja a kerékpárt a biztosítás bekövetkezésekor (kivétel balesetbiztosítás esetében).

Kárbejelentést balesetbiztosítási esemény kapcsán, a bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak (telefonon: 06-1-477-4800, e-mailben: www.aegon.hu).
A kerékpárt ért biztosítási eseményt a szerződőnek a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak.

A helyes biztosítási összeg meghatározása azért fontos az Ön részére, mert a valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság. Ez pedig kár esetén azt jelenti, hogy a biztosító a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

A biztosító szolgáltatásának igényléséhez az alábbi iratok bemutatása szükséges:

  • a) kötvény,
  • b) a kerékpár típusát, vagy fantázianevét és alváz- vagy gyári számát tartalmazó garancialevél vagy számla,
  • c) amennyiben a gyári tartozékokat a káresemény bekövetkezte előtt annál magasabb értékűre cserélték, a vásárlást és értéket igazoló számlák,
  • d) betörés, lopás, rablás esetében a rendőrségi feljelentés másolata,
  • e) gyermekülés számlája,
  • f) lopáskár esetén a kerékpárzár/ak kulcsa vagy vásárlási számlája,
  • g) másik biztosítás alapján megtérült károk társbiztosítói igazolása (kárrendezési dokumentumok).

Kerékpár biztosítás kalkulátor »