Kerékpár biztosítás gyakori kérdések

Milyen típusú kerékpárra lehet biztosítást kötni?

Általánosan a KRESZ által „kerékpár” jármű kategóriába sorolt eszközökre, amelyek a szerződéskötés időpontjában 10 évnél fiatalabbak.

 • Normál használati kerékpárok (utcai, túra, hobbi-sport)
 • Professzionális felhasználású kerékpárok (verseny, kereső tevékenységhez kapcsolódó)

Fontos! Az elektromos kerékpár kizárás alá esik, nem köthető rá biztosítás.Mire terjed ki a kerékpár-biztosítás?

A kerékpár gyári alapfelszereltségére terjed ki a kerékpár-biztosítás. Az alapfelszerelés részi a következők:

 • vázszerkezet (váz, villa, teleszkóp)
 • kormányrendszer (kormányfej, kormánycső, szarv, csapágyak)
 • hajtómű (csapágy, pedál, racsni, lánc, váltó, váltókar, hajtókar)
 • fékrendszer (fékkar, fékbetét, fékalkatrészek)
 • komplett kerekek gumival
 • nyeregHogyan lehet a kerékpár-biztosítás díját rendezni?

Bankkártyás fizetéssel egy összegben lehet a díjfizetést teljesíteni a kerékpár-biztosítás esetében.Mennyi időn belül kell a díjat befizetni?

Az esedékességtől számítva 30 napon belül kell befizetni az esedékes díjat.Van várakozási idő a biztosításnál?

Igen, a kockázatviselési kezdettől számítva 15 napon belül bekövetkezett károkat a biztosító nem köteles téríteni, de totálkár esetén visszafizeti a befizetett díjat.Mennyi időre jön létre a szerződés?

Oldalunkon köthető kerékpár-biztosítás szerződés 1 évre jön létre. A tartam lejáratával a szerződő új szerződést köthet.Csak Magyarországon érvényes a biztosítás?

A biztosító kockázatviselése kiterjed az Európai Unió tagállamainak területére.Milyen károkat térít a biztosítás?

A pontos feltételeket a biztosítás szabályzatából ismerheti meg, így javasoljuk annak elolvasását. Biztosítási események közé sorsoljuk:

 • Tűz
 • Robbanás
 • Elemi károk: villámcsapás, vihar, felhőszakadás, árvíz, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása
 • Idegen jármű ütközése
 • Idegen tárgyak rádőlése
 • Rablás
 • Betöréses lopás, rongálás
 • Szabadtérből történő lopás
 • BalesetbiztosításAbban az esetben is térít a biztosító, ha nem a szerződő, hanem családtag használta a kerékpárt a biztosítási esemény bekövetkeztekor?

Igen, ha a kerékpárt a biztosított személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója használta (kivétel a balesetbiztosítás).Ha szabadtérből lopták el a biciklit, térít a biztosító?

Igen, abban az esetben, amennyiben a kerékpárt emberi erővel mozdíthatatlan, fix tárgyhoz rögzített állapotából vitték el.
Nem téríti meg a biztosító a kárt, amennyiben a kerékpárt 10 óránál hosszabb ideig vagy éjszaka tárolták szabad térben.Mitől függ szabadtérből való lopás esetén a biztosító térítése?

Szabadtérből történő lopás esetén a biztosító térítésének felső határa a kötvényen feltüntetett biztosítási összegen belül, a rögzítéshez használt kerékpárzárak biztonsági fokozatától és számától függ:

 • a) max. 50.000 Ft, amennyiben a kerékpárt spirálzárral vagy kábelzárral rögzítették,
 • b) 50.000 Ft-nál magasabb összeg akkor téríthető, amennyiben a kerékpárt lezárására lánc-lakat kombinációjú, vagy U-lakat vagy ezeknél magasabb biztonságú kerékpárzárat alkalmaztak

Max. 50.000 Ft biztosítási összegre kötött szerződésekre vonatkozóan a szabadtérből történő lopás esetén a biztosító részlopás kárt nem térít, kockázatvállalása kizárólag a teljes kerékpár ellopása esetén áll fenn.

50.000 Ft feletti biztosítási összegre kötött szerződésekre vonatkozóan a biztosító kockázatvállalása kiterjed
 • a) a teljes kerékpár ellopására,
 • b) a nyereg vagy gyermekülés önálló vagy ezek együttes lopása esetén, egyenként a biztosítási összeg 5%-át meg nem haladó mértékig, függetlenül a kerékpár rögzítésének meglététől és módjától, a tartamon belül max. 1 alkalommal,
 • c) a kerékpárra szerelt gyermekülésnek a kerékpárral történő együttes lopása esetén, a kerékpár rögzítési módjától függő szolgáltatási határon (9.1.) és a kötvényen feltüntetett biztosítási összegen belül, a biztosítási összeg 5%-át meg nem haladó mértékig.Milyen dokumentumokat kell bemutatni a kárbejelentéskor?

A biztosító szolgáltatásának igényléséhez az alábbi iratok bemutatása szükséges:

 • a) kötvény,
 • b) a kerékpár típusát, vagy fantázianevét és alváz- vagy gyári számát tartalmazó garancialevél vagy számla,
 • c) amennyiben a gyári tartozékokat a káresemény bekövetkezte előtt annál magasabb értékűre cserélték, a vásárlást és értéket igazoló számlák,
 • d) betörés, lopás, rablás esetében a rendőrségi feljelentés másolata,
 • e) gyermekülés számlája,
 • f) lopáskár esetén a kerékpárzár/ak kulcsa vagy vásárlási számlája,
 • g) másik biztosítás alapján megtérült károk társbiztosítói igazolása (kárrendezési dokumentumok).Milyen kockázatokra terjed ki a kerékpáros balesetbiztosítás?

Kerékpáros közlekedési baleseti halál, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság), baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés.Mennyi időn belül kell kárt bejelenteni, és milyen módon?

A balesetbiztosítási eseményt az annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak (telefonon: 06-1-477-4800, e-mailben: www.aegon.hu).

A kerékpárt ért biztosítási eseményt a szerződőnek a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak.A biztosító mennyi időn belül teljesíti a szolgáltatását?

A biztosító az elbíráláshoz szükséges összes iratnak a biztosítóhoz való beérkezését követő 30 napon belül teljesíti szolgáltatásait.Kerékpár biztosítás kalkulátor »