2014. évi kötelező biztosítás kedvezményeink


Díjcsökkentési lehetőségek a 2014.01.01. vagy az utáni kockázatviselési kezdetű, személygépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra (KGFB)


A kötelező biztosítási kedvezmények igazolása

Éves/féléves kedvezmény

A féléves vagy éves gyakorisággal fizetett, 2014. január 1-jénél későbbi kockázatviselési kezdetű szerződésekre vehető igénybe. Természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre is érvényes.

Partner kedvezmény

Az igénybevétel feltételei, illetve a kapcsolódó kedvezmények mértéke:

a) Casco biztosítás alapján, ha a szerződő, vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál ugyanarra a járműre élő casco biztosítással.
A kedvezmény mértéke: 2 500 Ft

b) Ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál Vállalati vagyon- vagy éves díjfizetésű AD-01 biztosítással.
A kedvezmény mértéke: 2 500 Ft

c) Aegon lakásbiztosítás esetén, ha KGFB szerződés megkötésének időpontjában a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál korábban van.
A kedvezmény mértéke: 5 000 Ft

d) Aegon lakásbiztosítás esetén, ha a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál kevesebb, és a kötés oka átdolgozás***.
A kedvezmény mértéke: 5 000 Ft

Extra partner kedvezmény

Az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén csak egyszer vehető figyelembe:

a) Ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 60 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot, amely nem Aegon Baleset- és betegségbiztosítás program.

b) Ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB ajánlat aláírásának napján a megismert feltételek szerint új** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.

c) Ha a szerződőnek, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozójának* van egy, a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon túl aláírt Aegon lakásbiztosítási szerződése, melynek díjfizetési gyakorisága nem éves és vállalja azt, hogy ezt a lakásbiztosítást KGFB kötést megelőző az utolsó évfordulótól éves gyakorisággal fizeti.

Együttes ajánlattétel kedvezmény

Együttes ajánlattétel kedvezmény új szerződésekre akkor vehető igénybe, ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésével egy időben ajánlatot tesz egy másik Aegonos szerződés megkötésére, amely lehet éves díjfizetési gyakoriságú Aegon Baleset- és betegségbiztosítás program (AD–01), casco biztosítás, vagy Vállalati Vagyonbiztosítás.:

Az Együttes ajánlattétel kedvezmény termék fajtánként eltérő összegű kedvezmény, ha a szerződő több szerződés alapján is jogosult a kedvezményre, a kedvezmények nem adhatóak össze, minden esetben a nagyobb mértékű kedvezményt kell figyelembe venni.

Amennyiben a KGFB szerződéshez kötődően más – az együttes ajánlattételt megelőzően megismert feltételek szerinti – biztosítás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz az ügyfél és ez alapján a KGFB szerződésben kedvezményre nyer jogosultságot, akkor az együttesen tett ajánlat kockázat elbírálásának eredményétől függetlenül a KGFB szerződésre a kedvezmény megilleti. A kedvezményt természetes személyek és gazdálkodó szervezetek egyaránt igénybe vehetik.

A kedvezmény mértéke:
a) AD01 esetén: 5 000 Ft
b) Casco/Vállalati vagyon esetén: 3 000 Ft

Együttes ajánlattétel kedvezmény, Partner és Extra partnerkedvezmény együtt nem vehető igénybe.

*Közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

** Új lakásbiztosításnak minősül, ha a megadott kockázatviselési címre Aegon lakásbiztosítási ajánlatot tesznek és erre a címre nincs élő lakásbiztosítás az Aegonnál.

*** Átdolgozásnak minősül, ha a lakásbiztosítási ajánlaton megadott kockázatviselési címre a módosító ajánlat megtételének időpontjában van élő lakásbiztosítási szerződés az Aegonnál.