Kötelező biztosítás 2011 További változások 1. rész

Egységes kártörténeti nyilvántartást vezetnek be, ahol minden biztosított adatait és bonus-malus besorolását nyilvántartják.

A bonus-malus rendszer tehát a gépjármű tulajdonosok számára több szempontból előnyösen változik. Egyrészt a gépjármű üzembentartójának a nyilatkozata elegendő lesz a megfelelő bonus besorolásba kerüléshez a biztosításkötésnél. Persze érdemes a megfelelő besorolásról nyilatkozni, mert ha később kiderül, hogy a nyilatkozat nem felelt meg a valóságnak, a biztosítási különbözetet a biztosítónak meg kell fizetni.

Másrészt, az eddigiektől eltérően, ha díj nem fizetés miatt szűnik meg a biztosítás, az nem érinti a bonus besorolást.

Ki köthet szerződést?

Ezentúl az üzembentartó kötheti meg a kötelező biztosítás szerződést, kivéve, ha nincs külön üzembentartója csak tulajdonosa a gépjárműnek. Akár a jármű tulajdonosa, akár az üzembentartója megváltozik, újra kell kötni a szerződést.