Kötelező biztosítás 2011 További változások 2. rész

Nő a türelmi idő. A díjjal elmaradt ügyfél türelmi ideje megduplázódik, azaz a mostani 30 nap kockázatvállalás 60 napra nő, ha a biztosító felszólította ügyfelét fizetésre. Tehát, ha az ügyfél valamiért nem fizeti a díjat, akkor a biztosító 60 napig nem bontja fel a szerződést. Késedelmi díjat azonban felszámíthat, melynek összege társaságonként változhat. Ismét egy további lépés annak irányában, hogy ügyfélközpontú legyen a kötelező biztosítás.

Továbbra is szigorú kárbejelentési kötelezettségek

A törvény 29. § (2). pont értelmében a károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A 30. § (1). Pont szerint a biztosított köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével - 5 munkanapon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni.

Kötelező díjértesítés

A biztosítónak 50 nappal a biztosítás lejárta előtt értesítenie kell az ügyfelet az új díjról.

Sok ügyfél tévesen tudta azt, hogy ez korábban is kötelező volt a biztosítók számára. Sokan novemberben csak vártak, vártak, milyen díjat kínál jelenlegi biztosítójuk számukra, de a díjértesítő levél csak nem jött.

Mivel 2010 előtt mindenki számára egységesen novemberben volt a biztosítóváltás lehetősége, így szinte kizárt dolog volt nem tudni a lehetőségről. Az új törvény miatt viszont egyre több ügyfélnek észben kell tartani a szerződéskötés dátumát, ezért a törvényalkotók helyesen, kötelezővé tették az ügyfél kiértesítését.