A kötelező biztosítás bonus-malus rendszere

A gépjármű-üzembentartókat ún. bonus-malus osztályba kell sorolni, és az abban elért fokozatuk alapján kerül sor a biztosítási díj megállapítására.

Fogalmak

  • Kötelező biztosítás - Bonus
    A Bonus besorolás egy díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja a kötelező biztosításról szóló Kormányrendelet szabályai szerint. Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a tárgyévet követő év január 1-jén egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig hatályosnak és a teljes időszakban kármentesnek kell lennie.
  • Kötelező biztosítás - Malus
    A Malus besorolás pótdíjat jelent, amelyet a biztosító akkor alkalmaz a kötelező biztosításról szóló Kormányrendelet szabályai szerint, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

A bonus-malus rendszer az üzembentartó személyéhez kötődik, és nem a gépjárműhöz. Ennek megfelelően a gépjármű eladása, cseréje stb. esetén (amelyek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási [kötelező biztosítás] szerződés megszűnését eredményezik), az új üzembentartóra nem "száll át" a korábbi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján elért bonus-malus fokozat.

A kötelező biztosítás bonus-malus rendszer érvényesítése során jelentkező előnyök és hátrányok (díjengedmény vagy pótdíj felszámítása) mindenkor a gépjármű üzembentartójához (tulajdonosához) kapcsolódnak függetlenül attól, hogy a károkozásnál a gépjárművet az üzembentartó személyesen vagy engedélyével bárki más személy vezette. Ha a gépjárművet a károkozás idején az üzembentartó vagy egyébként jogosan használó személy engedélye nélkül vezették, és ezt a körülményt az üzembentartó bizonyítja (feljelentéssel és a feljelentés nyomán keletkezett hatósági határozattal, vagy egyéb módon közhitelűen), az okozott kár nem terheli az üzembentartó bonus-malus osztályba sorolását.

A rendszerbe újonnan belépő üzembentartó szerződése A00 osztályba kerül, kivéve, ha az üzembentartó rendelkezik egy másik tagállamban működő biztosító(k) által kiadott kárelőzményi igazolás(ok)al.

Az üzembentartó által az adott szerződés vonatkozásában már megszerzett bonus osztályba sorolás megmarad, ha a szerződés érdekmúlás miatt megszűnik, és az üzembentartó a szerződés megszűnését követő két éven belül ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató) új szerződést köt, akár ugyanazon, akár másik biztosítónál. Élő biztosítási szerződésről nem lehet átvinni a már megszerzett bonus fokozatot az üzembentartó másik meglévő, vagy újabban vásárolt gépjármű biztosítására.

Ha az üzembentartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt (párhuzamos üzemeltetés), az új szerződést A00-ba kell sorolni.

Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus osztályba sorolás a szerződés megszűnését követő nappal bármely, ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató) az adott üzembentartó által kötött, hatályban lévő kötelező biztosítási szerződésre érvényesíthető.

Míg a fizetendő biztosítási díjakat a biztosítók a bonus-malus besorolás figyelembevételével önállóan határozhatják meg, a besorolás szempontjai minden biztosítóra nézve azonosak, azt a 2009. évi LXII. törvény az alábbiak szerint határozza meg:

Bonus-malus osztályba sorolás személygépkocsi és motorkerékpár esetén

Kiinduló osztály Megfigyelési időszakban figyelembe vett károk
0 kár 1 kár 2 kár 3 kár 4 vagy több kár
B10 B10 B08 B06 B04 M04
B09 B10 B07 B05 B03 M04
B08 B09 B06 B04 B02 M04
B07 B08 B05 B03 B01 M04
B06 B07 B04 B02 A00 M04
B05 B06 B03 B01 M01 M04
B04 B05 B02 A00 M02 M04
B03 B04 B01 M01 M03 M04
B02 B03 A00 M02 M04 M04
B01 B02 M01 M03 M04 M04
A00 B01 M02 M04 M04 M04
M01 A00 M02 M04 M04 M04
M02 M01 M04 M04 M04 M04
M03 M02 M04 M04 M04 M04
M04 M03 M04 M04 M04 M04

Jó hír, hogy a 2010. 01. 01 után díj nemfizetéssel megszűnt szerződések esetében a korábbi gyakorlathoz képest, nem veszítjük el a bónusz besorolást.

Kötelező biztosítás kalkulátor »