Változások a kötelező biztosításban a 2010-2011-es évtől

Fontos határidők, dátumok

2010. január 1-jétől új kötelező biztosítás törvény lépett életbe, s váltotta fel a piac eddigi működését szabályozó kormányrendeletet. Az új jogszabály jelentős változásokat hozott a piacon az ügyfeleknek, pontokban szedve a következőket:

Az eddigi naptári (januártól 1-től december 31-ig tartó) évforduló helyett az ügyfél a szerződéskötéstől számított 1 év után válthat biztosítót (2010 januárjától, pl. május 5-én vásárolt gépjárművel legközelebb a következő év május 5-től lehet új biztosítóhoz szerződni).

Továbbra is megmarad az a szabály, hogy a biztosítók előző év október 30-ig hirdetik meg a következő évre vonatkozó tarifákat. Az ügyfél kötelező biztosítás szerződésére mindig az a díjtarifa lesz érvényes, amelyik a tartam kezdőnapján érvényben van.

Az ügyfél meglévő biztosítója a szerződés lejárta előtt 50 nappal köteles írásban tájékoztatni az ügyfelet a következő időszak biztosítási díjáról. Az ügyfél – ha úgy dönt – a szerződéses évfordulót legalább 30 nappal megelőzően mondhatja föl biztosítását.

Az ügyfél biztosítási szerződése határozatlan idejű, tehát aki nem akar biztosítót váltani, annak nincs teendője.

Szerződő személye

A kgfb szerződésnél az üzemben tartó a szerződő fél, nem a tulajdonos. Csak ha incs üzembentartó, akkor a tulajdonos a szerződésre kötelezett személy.

Az üzemben tartónak a gépjárművel kapcsolatos változások (pl. forgalomból kivonás, tulajdonjog átruházása, üzembentartó változása) esetén elég csak a helyi okmányirodát értesíteni. A biztosítónak alapesetben 30 napon belüli írásos tájékoztatási kötelezettsége van az üzemben tartó felé (szerződés megszűnése, bónusz-malusz besorolás). A díj nem fizetéssel történő megszűnés esetén ez 15 nap.

Bónusz rendszer változásai

A bónusz–malusz (díjkedvezmény–díjtöbblet) rendszer annyiban változik, hogy az üzemben tartó nyilatkozata alapján azonnal besorolható az ügyfél a bónuszfokozatba, nem kell kivárni a kártörténeti igazolást, s addig A00-ás fokozatban tartani.

Díjfizetéshez kapcsolódó türelmi idő

Az ügyfél díj nem fizetése esetén a biztosító 60 napig nem mondhatja fel a szerződést, de 30 nap után a biztosító írásban felszólítást küld. A díjhátralékos időszakra a biztosító késedelmi kamatot számíthat fel.

Kárbejelentés

A károsult a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül, a biztosított (károkozó) 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumok benyújtásától számított 15 napon belül, dokumentumok hiányában 3 hónapon belül köteles kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni, vagy indokolni, hogy a felelősséget miért nem ismeri el.

Kártörténeti nyilvántartás

Kötelező lesz a kötelező biztosítók részéről a kártörténeti nyilvántartás vezetése, így a károsult biztosítója direktbe intézheti a károkozó biztosítójával a kár rendezését, az ügyfeleknek kevesebb utánajárással fog járni a kárügyek lezárása.

Bővült a kötelező biztosításra kötelezett gépjárművek köre

A segédmotoros kerékpárokra és a négykerekű segédmotoros terepjárókra is kell kötelező biztosítást kötni.

Meghatározták a flotta fogalmát

A flotta ezen túl minimum 5 járműből áll és csak egyetlen – egyéni vállalkozó, jogi személyiségű vagy anélküli gazdasági társaság, tehát nem magánszemély – üzemben tartója lehet.

Garancia Alap

étrejön egy, a MABISZ által kezelt kötelező biztosítás garanciaalap a jövőben esetleg fizetésképtelenné váló biztosítók helyetti helytállás céljára, melyet a biztosítók töltenek fel.

A kötelező biztosítás szolgáltatás változása

A biztosító személyi sérülésekre vonatkozó helytállási kötelezettsége egy kárnál maximum 1,6 milliárd forintra nő. Ittas, jogosítvány nélküli vezetővel szemben a biztosító 1,5 millió forintig érvényesíthet követelést, a jármű elhanyagolt műszaki állapota miatt kárnál az üzemben tartótól követelhető összeg 750 ezer forintra nő.

Gépjárművek osztályba sorolása

Az eddigi hengerűrtartalom (cm3) helyett teljesítmény (kW) alapján sorolják kategóriákba a gépjárműveket.

Táblázatban foglaltuk össze a személygépjármű kategóriákat:

2010. évi KGFB kategóriák 2011. évi KGFB kategóriák
hengerűrtartalom (ccm3) szerint teljesítmény (kW) szerint
0-850 0-37
851-1.150 38-50
1.151-1.500 51-70
1.501-2.000 71-100
2.001-3.000 101-180
3.000+ 180+

1 LE = 0,735 kW
1 kW = 1,36 LE

Kedvezmények kezelése és tájékoztatás

A törvény értelmében már nem fogadható el a meglévő ügyfelek számára a csak pusztán a már létező biztosítási díjhoz tartozó korrekciós tételek közlése a következő időszakra vonatkozó díjtarifában. Az értesítésnek egyértelműen tartalmaznia kell az éves díjat, valamint korrekciós tételeket negyedéves díjfizetés esetén. Nem lesz megengedett a díjkedvezmények visszavonása a biztosítási időszakban a kedvezményre jogosító tényezők megváltozása miatt. Például, ha a biztosítási időszakban költözünk, gyermekünk születik, vagy kárt okozunk, az aktuális biztosítási díjat ez nem változtathatja meg, a megváltozott kedvezmények vagy pótdíjak csak a következő időszaki díjra lehetnek hatással, egyedüli kivétel csak a bonus-malus osztályba való besorolás miatti díjváltozás lehet.

Önrész kérdése

Továbbra sem lesz alkalmazható önrész a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításban.


Kötelező biztosítás kalkulátor »