Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
KGFB - Amit tudni kell róla

A kötelező gépjármű biztosítás célja, hogy a gépjárművel okozott károk - a károkozó fizetőképességétől függetlenül – megtérüljenek. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. A biztosítás megkötése nemcsak az üzembentartó, hanem a biztosító számára is kötelező, a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében.

Mit fedez a kötelező gépjármű biztosítás?

A 2009. évi LXII. törvény szerint, egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni.

Ki köteles GFB szerződést kötni?

Kötelező felelősségbiztosításnál a szerződő a gépjármű Magyar Köztársaság által kibocsátott forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában a gépjármű tulajdonosa.

A gépjármű bérlője, használója viszont nem lehet szerződő, még abban az esetben sem, ha a bérleti, haszonbérleti, használati, stb. szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli. A bérlet, haszonbérlet vagy kölcsönszerződés, ugyanis nem eredményez az üzembentartó személyében bekövetkező változást.

Milyen gépjárműre kell a kötelező felelősségbiztosítás?

Személygépjárműre, tehergépjárműre, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, quadra, utánfutóra, lakókocsira, motorkerékpár utánfutóra, könnyű pótkocsira, nehéz pótkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, buszra, trolibuszra, munkagépre, pótkocsikra, félpótkocsikra, a forgalmi rendszámmal ellátott lassú járművekre.

A szerződéskötés feltételei

Ha Ön kötelező gépjármű felelősségbiztosítást szeretne kötni, ajánlattal kell fordulnia a biztosítóhoz, mely ajánlatot a biztosító nem utasíthatja el. Az ajánlat-elfogadási kötelezettség független a gépjármű korától, műszaki állapotától (a gépjármű forgalomra való alkalmasságának megítélése az erre jogosított hatóság feladata), az üzembentartó személyétől.

Hol véd minket a kötelező gépjármű biztosítás?

A szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött. A nemzetközi megállapodásban résztvevő országok listáját a PSZÁF teszi közzé, de megtekintheti az oldalunkon is.

A kgfb biztosítás időtartama

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan tartamú. A biztosítási év a szerződés megkötésétől számított egy év. Határozott időtartamú szerződés megkötésére meghatározott esetekben kerülhet sor. Ilyen pl.: "P" (próba), "V" (vám), "Z" (magyar határig érvényes) és "E" (érvényes magyar rendszámmal nem rendelkező) rendszámmal ellátott járművek, illetőleg azok a forgalomból kivont járművek, amelyek csak útvonalengedéllyel közlekedhetnek.

Új szerződő

A 2009. évi LXII. törvény megkülönböztet a rendszerbe új belépőt, ill. már szerződéssel rendelkező üzembentartót. Minden új KGFB szerződés megkötésénél nyilatkoznia kell az üzembentartónak, hogy a rendszerbe új belépő-e, illetve rendelkezik/rendelkezett-e azonos gépjármű-kategóriába tartozó (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató) KGFB szerződéssel.

Amennyiben 2 éven belül nem volt GFB szerződése az adott gépjármű kategóriában, új szerződőnek számít a kötelező biztosítás kötésekor. A kötelező kalkulátor használatakor a „Tulajdonos üzemben tartó változást” kell megjelölnie a szerződéskötés okának. Ha még nem volt kötelező biztosítása, vagyis új szerződő, akkor a szerződését csak A0 kategóriában tudja megkötni.

Szerződéskötés lépései:

  • Használja a kötelező kalkulátort! A forgalmi engedélyben szereplő adatok alapján, adja meg autója műszaki paramétereit, majd a szerződő adatait.
  • Az évről évre meghirdetett kötelező biztosítási tarifában kedvezmények is megnevezésre kerülnek, jogosultság szerint válassza ki az Ön által igénybe bevehetőket.
  • Válasszon megfelelő díjfizetési módot és ütemet a kedvezmények mérlegelésével
  • Amennyiben megfelelőnek találja a kalkulált díjat, a „megkötöm” gombra kattintva készítheti el ajánlatát.
  • Elkészített ajánlatát e-mailben igazoljuk vissza, amellyel együtt megkapja az ideiglenes igazolást is a gfb szerződéséről és tájékoztatjuk további teendőiről is (kedvezményigazolás, díjfizetés).

Kötelező (gfb)megújítása vagy biztosítóváltás

Ha a szerződéskötést megelőző 2 éven belül már volt szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű felelősségbiztosításnak és az a szerződés érdekmúlás, felmondás vagy díjnemfizetés esetleg közös megegyezés okkal megszűnt, akkor a következő információk vonatkoznak önre.

Díjnemfizetéssel megszűnt szerződését, adott évben csak annál a biztosítónál tudja újrakötni ahol megszűnt a szerződés. A díj nemfizetéssel megszűnt szerződés esetében 2010 januárjától már nem veszik el a bónusz, 2 évig felhasználható marad, viszont a díjjal nem fedezett időszakra fedezetlenségi díjat kell megfizetni.

Párhuzamos üzemeltetés esetén (ha azonos járműkategóriába tartozó járművére már rendelkezik érvényes szerződéssel) kárelőzményi igazolást nem köteles csatolni, mivel az ott elért bonus–malus fokozat jelen biztosításnál nem vehető figyelembe, így a besorolás csak A00 lehet.

Évfordulós felmondásnál szabályszerű felmondását Önnek kell biztosítójához eljuttatnia és a bónuszigazolását kikérnie.

A kötés során meg kell adni, milyen címen köti újra szerződését, milyen bónusz fokozattal, valamint a kötelelző biztosítás kalkulátor által bekért további adatokat (műszaki adatok, szerződő adatai, kedvezmények, díjfizetés módja üteme stb).

Elkészített ajánlatát e-mailben igazoljuk vissza, amellyel együtt megkapja az ideiglenes igazolást is a GFB szerződéséről és tájékoztatjuk további teendőiről is (felmondás, kedvezményigazolás, díjfizetés, bónuszigazolás).

Bonus-Malus rendszer

E rendszer értelmében a gépjármű-üzembentartókat ún. bonus-malus osztályba sorolják, és az abban elért fokozatuk alapján kerül sor a biztosítási díj megállapítására.

A Bonus-malus rendszerről bővebben ITT tájékozódhat.

A szerződés megszűnése

A biztosítási szerződés megszűnésének lehetséges okai:

  • érdekmúlás: tulajdonjogban bekövetkező változás (adás-vétel, üzembentartó váltás), forgalomból való végleges kivonás, forgalomból való ideiglenes kivonás után az üzembehelyezés bejelentésének elmulasztásával, gépjármű megsemmisülése.
  • évfordulós felmondás: a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére
  • díjnemfizetés: ha az esedékes biztosítási díjat a szerződő az esedékességtől számítva 60 napon belül nem fizette meg a biztosítási szerződés megszűnik.
  • határozott időtartamra kötött szerződés esetén a biztosítási határnap elteltével.

A biztosítási érdek megszűnését a szerződőnek hatósági okirat (például: forgalomból történő kivonás), adásvételi szerződés vagy egyéb okirat bemutatásával igazolnia kell. A biztosítótársaság kockázatviselése ezen okiratok keletkezése napján szűnik meg

További hasznos információkat talál kötelező biztosítás témában az alábbi oldalakon:

Kötelező biztosítás kalkulátor »