Mit érdemes tudni a lakásbiztosítások újrakötéséről?

A tavasz nem csak a csicsergő madarak megjelenésének ideje, hanem a lakásbiztosítások meg- és újrakötésének, és az ezzel járó lemondásokénak is.

Ennek lényeges oka, hogy a lakásbiztosítás egy éves biztosítási forma, így ha váltani akarunk - ha csupán frissíteni a szerződésünket, amihez gyakorlatilag szintén lemondásra, majd újrakötésre van szükségünk -, akkor ezt jeleznünk kell a biztosítónk felé a szerződés lejárta előtt legalább harminc nappal, ellenkező esetben a szerződésünk automatikusan megújul, ugyanazon feltételekkel. A szerződés megújításra már csak azért is szükség van néhány évente, mert egy ház értéke mindig változik (amortizáció során csökken, felújítás során növekszik), nem is beszélve a benne lévő ingóságokról, amiknek egytől egyig szerepelniük kell a lakásbiztosítási szerződésben, különben könnyen alulbiztosítottság alakulhat ki. Ráadásul az áltagos lakásbiztosítási árak is évről évre csökkenek, miközben a nyújtott szolgáltatások köre bővül.

Különleges esetek

Fontos, hogy ha lakásbiztosítást váltunk, akkor azt lehetőleg úgy kössük meg, hogy ne funkcionáljon egyszerre két biztosítás- ugyanis egy káresemény esetén elég faramuci helyzet állhat elő. Mivel nem vehetünk fel mindkét biztosítótól kártérítést egy kárra - pontosabban maximum az összeg 100 százalékáig - ezért az az alapszabály, hogy elsőként mindig a régebbi szerződést kötő biztosítót terheli a kárfelelősség. Az is fontos hogy ne az utolsó pillanatban kössünk: sok lakásbiztosítási szerződés időbeli moratóriumot köt ki bizonyos káresetekhez kötődően - vagyis ezeket egy bizonyos idő beállta után téríti csak. Árvíz szezon előtti vízkárok tipikusan ilyen esetek - már ha az utolsó pillanatra halasztjuk a kötést.