Lakásbiztosítás gyakran ismételt kérdések

Ki köthet és milyen időtartamra lakásbiztosítást?

Bárki, aki érdekelt az ingatlan megóvásában (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó). A lakásbiztosítási szerződés határozatlan időtartamra köthető. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de megszűnik abban az esetben is, ha a biztosítási érdek már nem áll fenn.Milyen összegre biztosítsam lakásomat?

Ez egy fontos kérdés, hiszen a biztosítási összeg helytelen meghatározása alulbiztosításhoz és kár esetén aránylagos kártérítéshez vezethet. A biztosítási összeg megállapításánál az újjáépítési érték és nem a piaci, forgalmi érték a meghatározó. Lakásbiztosítási kalkulátorunk az épület kivitelének, korának és típusának figyelembevételével felajánl egy négyzetméterárat. Ennek és a biztosítani kívánt ingatlan alapterületének szorzata lesz a javasolt épületbiztosítási összeg. Amennyiben a szerződés a javasolt négyzetméterár alkalmazásával jön létre, a Biztosító eltekint az alulbiztosítás vizsgálatától. Mivel a felhasznált építőanyagok minősége ma már nagyon sokféle lehet, és ez árban is igen nagy eltérést jelenthet, a javasolt egységártól felfele természetesen el lehet térni.Mit jelent az, hogy felelősségbiztosítás?

Amennyiben a biztosított - a feltételekben részletezett módokon - másnak kárt okoz, amelyért a magyar polgári jogszabályai szerint kártérítéssel tartozik, a Biztosító megtéríti a kárt a felelősségbiztosításnál megjelölt korlátok között és meghatározott értékhatárig.Mennyit térít meg maximum a Biztosító káreseménykor?

A Biztosító mindig a tényleges kárt téríti az újjáépítési vagy újra beszerzési érték, illetve a javíttatás költségének figyelembevételével, maximum a biztosítási összegig.Mennyi időre kötelezi el magát az ember egy szerződés megkötésével?

A biztosítási szerződés egy éves tartamra jön létre,amely mindaddig automatikusan fennmarad a következő biztosítási évre is, hacsak valamelyik fél fel nem mondja. A biztosítási év az ajánlat aláírását követő hónap elsejétől számított teljes év. A Felmondásti írásban lehet megtenni a biztosítási év lejárata előtt 30 nappal.Hol ellenőrizhető, hogy a biztosítási díj megérkezett-e a biztosítóhoz?

Amennyiben ellenőrizni szeretné szerződésének díjrendezettséget, Call Centeren keresztül (06-1-477-4800) érdeklődhet, vagy megtekintheti Online Ügyfélszolgálatunkon.
A Biztosító díjhátralék esetén általában felszólítást is küld, ugyanakkor három hónapig kockázatban áll a díjrendezettséget követően is. Az utolsó díj esedékességét követő 3 hónapon belül bekövetkező károknál a szerződés még érvényben van, tehát a feltételek szerint a Biztosító teljesít. Az elmaradt három havi díj azonban megilleti a biztosítót, az pótlólag akkor is követelhető, ha közben nem volt kár.Mit jelent az, hogy indexálás?

A Biztosító a szerződésben a jövőbeni kár időpontjában aktuális áraknak megfelelően nyújtja a térítést (újjáépítés, újra vásárlás, javíttatás, stb.). Ehhez az inflációt ellensúlyozó értékkövetési módszert, "indexálást" alkalmaz , amely azt eredményezi, hogy az infláció nem értékteleníti el a biztosítási szerződésben rögzített értékeket és a Biztosító szolgáltatásait. Az értékkövetéssel minden biztosítási évben emelkedik a biztosítási összeg – mint a szolgáltatás felső határa - az előző évi infláció százalékával (melytől 5 százalékponttal eltérhet). Tehát a káresemény bekövetkezésekor kifizethető összeg, és egyúttal az érte fizetendő díj is évente nő aaz évforduló előtt közölt mértékkel.Mit kell tenni, ha betörnek a lakásba?

Értesíteni kell a rendőrséget, valamint maximum 2 napon belül a biztosítót is. A Biztosító online illetve Call Centeren (06-1-477-4800) keresztül fogadja a bejelentéseket. A Biztosító csak a rendőrségi feljelentés és helyszíni jegyzőkönyv megküldése után – melynek tartalmaznia kell a károk feltehető okát és az eltűnt, megrongált tárgyak felsorolását - tud teljesíteni.Milyen zárnak kell lennie az ajtón, hogy a Biztosító betörésnél fizessen?

A betöréses lopás térítésének feltétele, hogy a lakás/épület legalább minimális mechanikai védelemmel rendelkezzen. A minimális mechanikai védelem egyik feltétele, hogy az ajtók zárása biztonsági zárral (pl.: 5 csapos hengerzár, minimum 6 rotoros mágneszár vagy két tollú kulcsos zár) valósuljon meg. A Biztosító a védelmi szint figyelembevételével meghatározott limitekig vállalja a kockázatot a biztosítási összegen belül. Elvesztett vagy ellopott kulccsal történő visszaélés esetén nem fizet a biztosító!Mi történik akkor, ha a biztosítási kötvény még nem érkezett meg és károm van?

A kárbejelentést az ajánlat számára hivatkozva is meg lehet tenni.
A biztosítónak szerződéskötést követően 15 napos kockázat-elbírálási határideje van, amely alatt dönthet az ajánlat elfogadásáról. Ha a 15 napon belül nem reagál az ajánlatra, akkor a szerződés létrejön és a Biztosító kockázatvállalása a szerződéskötést követő nap 0 órájától elindul (kivéve az ügyfél kérésére halasztott kockázatviseléssel létrejövő szerződések esete). Figyelembe kell azonban venni, hogy a biztosítási eseményekre a Biztosító várakozási időt is kiköthet (ezekről az ajánlat elfogadása előtt megismert feltételekben tud tájékozódni), és a várakozási időn belül bekövetkezett károkra nem köteles téríteni.Mit jelent az, hogy Lakásdoktor szolgáltatás?

Ingatlanbiztosítás esetén köthető. Amennyiben egy váratlan, a lakásában történt meghibásodás, kár miatt javítás szükséges, a 06-1-52-52-737 telefonszámon megszervezik a szakiparos tevékenységét. Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit a Biztosító állja a lakásbiztosítás feltételeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a szolgáltatás magában foglal olyan assisstance (gyors segítség), vagy vészelhárítás jellegű javításokat is, meghatározott összeg erejéig, mint például a dugulás elhárítás, zárjavítás, ha beletörik a kulcs, vagy lakatosmunka, ha az ajtót ki kell nyitni egy elveszett kulcs miatt, vagy be kell zárni egy betörés után.Ha bővítés, átépítés, felújítás alatt lévő épületben betörik az ablak, téríti a Biztosító az üvegezést?

A Biztosító ezeket a károkat általában nem téríti az üvegezést, ha bővítés, átépítés, felújítás alatt lévő épületben betörik az ablak.Mi a teendő, ha bérlőként szeretnék lakásbiztosítást kötni?

Ha Ön bérel egy lakást, és szeretné ingóságait biztosítani, kössön Ön szerződést, de helyesen teszi, ha annak tartalmát a bérbeadóval egyezteti.Társasházban lakom, a lakásra a társasház kötött biztosítást, mit kell tennem ilyen esetben?

Ez esetben Önnek elegendő ingóságait biztosítani.Mit jelent a melléképület?

A nem lakás céljára szolgáló, a főépülettel megegyező kockázatviselési címen található épület, pl. garázs, istálló, stb. (garázs, tároló, istálló, ól, terménytároló, műhely, szerszámoskamra, nyári konyha, stb). Többlakásos épületben biztosított ingatlan esetén melléképületnek minősül a lakóépületben található saját tulajdonú nem lakás célú helyiség (garázs, tároló, pince, stb).Haszonélvezőként lakok a lakásban hogyan köthetek biztosítást?

Igen, ez esetben is megkötheti tulajdonosként. A bérleményt abban az esetben válassza, ha Ön a lakás használatáért bérleti díjat fizet. Ha a lakás élettársa, férje, rokona nevén van, de Ön szeretné megkötni a biztosítást, akkor Saját tulajdonúnak jelölje meg!Mit jelent a lakottság jellege?

Állandóan lakottnak minősül az a nem építés alatt álló lakás, amelyben egy biztosítási éven belül 270 napnál többször tartózkodnak életvitelszerűen.Hogyan kell meghatározni a lakás alapterületét?

 • Lakás esetén teljes alapterülettel (100%) vegye számításba: a lakás összes helyiségének hasznos alapterületét (szoba, konyha, fürdőszoba, WC stb.; tetőtéri helyiségeknél a hasznos alapterület az 1,90m belmagasságot elérő terület), a lakás tetőtérben kialakított helyiség hasznos alapterületet, a lakáson belül kialakított galéria alapterületét.
  Lakás esetén 50%-os alapterülettel vegye figyelembe: loggia, erkély alapterületét.
 • Családi ház esetén teljes alapterülettel (100%) vegye számításba: a lakás céljára használt valamennyi helyiség hasznos alapterületét (szoba, konyha, fürdőszoba, WC stb.; tetőtéri helyiségeknél a hasznos alapterület az 1,90m belmagasságot elérő terület), a lakás tetőtérben kialakított helyiségek hasznos alapterületét, a talajszint alatti padozatú lakás céljára használt helyiség hasznos alapterületét, a lakáson belül kialakított galéria alapterületét, az üvegveranda alapterületét.
  Családi ház esetén 50%-os alapterülettel vegye figyelembe a lakóépületen belül (a lakással egy fedél alatt lévő) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznos alapterületét (pince, kazánház, műhely, garázs stb.) loggia, tornác, terasz alapterületét.


Mikor kezdődik a Biztosító kockázatviselése?

Az online kötés esetén az ajánlatkészítést követő nap 0 órakor. Azonban várakozási idővel kell számolni a biztosítási események kapcsán. A várakozási idő általában 15 nap, egyes kiegészítők esetén 30 nap vagy 6 hónap is lehet.Totálkár esetén mennyit fizet a biztosító?

A Biztosító a káridőpontjában a károsodott épülettel azonos nagyságú, kivitelezettségű és minőségű épület építési költségét fizeti meg, maximum a biztosítási összeg erejéig. Ha az épület avultsága a kár időpontjában meghaladta a 75%-ot, akkor a térítés összegét az avultság arányával arányosan csökkenti. Ez azt jelenti, hogy az eredetinél magasabb műszaki színvonal építése esetén, illetve ha a károsodott épület romos, elhanyagolt volt, az építési költségek egy részét a tulajdonosnak kell állnia. Ennek oka, hogy a PTK tiltja a biztosításból eredő haszonszerzést, gazdagodást.Hogyan tudok lakásbiztosítást váltani?

A lakásbiztosítás 1 évre jön létre, szabályszerűen évfordulóra tudja felmondani és évforduló előtt 30 nappal írásban kell jelezni a felmondást a Biztosító részére.Biztosítót szeretnék váltani. Megtehetem, ha van jelzáloghitelem?

Lehetséges a Biztosító váltás, csak az új biztosítást is záradékoltatni kell a bank javára.Változtatni szeretnék a szerződésemen, hogyan tehetem ezt meg?

Évfordulóra tud módosítást kérni.Építés alatt álló ingatlanra tudok lakásbiztosítást kötni?

Igen, a díjszámítás során a kalkulátor rá fog kérdezni a lakottság jellegére, ott válassza az építés alatt álló megjelölést. A ház elkészültével módosítható a biztosítás.Mely kockázatokra nyújt fedezetet az Aegon lakásbiztosítása?

Az online felületen köthető valamennyi csomag esetében a Biztosító kockázatviselése kiterjed az alábbiakra: tűz, robbanás, villámcsapás, indukció (másodlagos hatás), vihar, felhőszakadás, árvíz, hónyomás, jégverés, ónos eső, kő- és földcsuszamlás, földrengés, idegen tárgyak rádőlése, betöréses lopás, rablás, vezetékes vízkár, üvegtörés, felelősség, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása, idegen jármű ütközése.

A lakásbiztosítás kiterjed a fenti eseményekhez kapcsolódó: rom- és törmelékeltakarításra (egyszeri takarítás), a Biztosítottat terhelő oltás, mentés költségeire, tervezés és hatósági engedélyezésre, és minden egyéb szükséges kárenyhítés költségeire.

Bizonyos módozathoz a következő kiegészítők közül is lehet választani a csomagba, külön díjért: különleges üveg, kiegészítő üveg, keresőtevékenység vagyontárgyainak üvegbiztosítása, füst és koromszennyeződés, beázás, napkollektorok, napelemek, vállalkozások üvegbiztosítása, vandalizmus, leszerelés, graffiti, szabadban tárolt vagyontárgyak, besurranás, készpénz, értékpapír, elvesztés, elveszés, kerti növényzet, elfolyt víz, kerékpár és egyéb sportfelszerelések, valamint babakocsi eltulajdonítása, fagyasztott élelmiszerek megromlása, lakásdoktor szolgáltatás, síremlékek (kripták) biztosítása, garázsban tárolt autó, kiterjesztett garancia, balesetbiztosítás, bővített balesetbiztosítás, utasbiztosítás, kisállat biztosítás, élet és műtéti biztosítás, kockázati életbiztosítás, díjbeszámítás munkanélküliség esetére, fagyasztott élelmiszerek megromlása.Milyen vagyontárgyak biztosíthatók?

Épületek, építmények esetén:

 • állandó lakás céljára szolgáló épületek (lakóház, lakás, lakásbérlemény
 • nyaralók (hétvégi ház, hegyi hajlék, tanya, présház)
 • vállalkozás céljára szolgáló épületek (raktár, üzlethelység)
 • nem lakás céljára szolgáló épületek (a főépülettől külön állnak, pl. garázs, tároló, istálló)
 • épülőfélben lévő épületek
 • építmények: (medence, kerítés, járdák)

Ingóságok esetén:

 • Háztartási ingóságok
  1. azok a vagyontárgyak, amelyek a háztartás viteléhez szükségesek és a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak (pl.: bútorok, beépített szekrények, beépített konyhabútor a konyhagépekkel, háztartási és híradástechnikai készülékek, világító testek, berendezések, ruházat, élelmiszerek, stb.), valamint
  2. a kerti berendezési és felszerelési tárgyak,
  3. szaunák, jakuzzik (kereskedelmi forgalomban kapható, szerkezetileg nem beépített),
  4. hobbieszközök, sportfelszerelések, barkácsfelszerelések a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 40%-áig,
  5. egy háztartásban általánosan elfogadott gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) napi üzemeltetéséhez használt alkatrészei és tartozékai – a fődarabok kivételével – a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 10%-áig
  6. a kockázatviselés helyén tartott, a saját szükségletre termesztett és már betakarított termények, még lábon álló növények, illetve saját szükségletre tartott háziállatok, a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási összegének maximum 5%-áig,
  7. az idegen tulajdonú vagyontárgyak (például vendégek vagyontárgyai, vagy a Biztosított munkáltatójától munkavégzés céljából átvett vagyontárgy) a háztartási ingóság biztosítási összegén belül max. 50.000 Ft értékig biztosítottak a feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén.
  8. Amennyiben eltérő címen lévő melléképület is biztosított, akkor az ott elhelyezett háztartási ingóságokra vonatkozóan a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási összegének 5%-áig terjed ki a Biztosító kockázatviselése.
 • Értéktárgyak
  1. Nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak.
  2. Bélyeg- és érmegyűjtemények.
  3. Képzőművészeti alkotások.
  4. Valódi szőrmék, kézi csomózású vagy kézi szövésű keleti szőnyegek.
  5. Antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek.
  6. 100.000 Ft egyedi érték feletti karórák, zsebórák (a készítésükhöz felhasznált anyagok fajtájától, minőségétől függetlenül)
 • Keresőtevékenység vagyontárgyai
  1. a mezőgazdasági kistermelés azon gépei, berendezései, terményei és állatai, valamint
  2. a kisipari, kiskereskedői és egyéb vállalkozások azon vagyontárgyai (tárgyi eszközök, készletek stb.),
  3. amelyeket a Biztosított a kockázatviselés helyén használ vagy tárol.


Hogyan kerül a biztosítási összeg meghatározásra?

A helyes biztosítási összeg meghatározása azért fontos az Ön részére, mert a valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság. Ez pedig kár esetén azt jelenti, hogy a Biztosító a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

 • Épületérték (biztosítási összeg) meghatározása
  A biztosítási összeget az ingatlan hasznos alapterületének és az újraépítési négyzetméterárnak a szorzatából kapjuk. Az ingatlan értékének meghatározásánál a forgalmi érték nem irányadó, a biztosítási összegnek az újraépítési költséget kell fedeznie.
 • Ingóságok értékének meghatározása
  Az ingóságok értékének meghatározása a biztosított feladata. Fel kell mérni, hogy a biztosított ingatlanban található ingóságok, egy totálkár esetén mekkora összegből lennének pótolhatók. Önnek érdeke a kívánt vagyontárgyainak valóságos értékét biztosítani, azok értékét követni, máskülönben alulbiztosítottá válhat és kár esetén a Biztosító olyan arányban fizet, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

Mit jelent az e-Kapcsolat?

Az e-Kapcsolat szolgáltatás lényege, hogy a Biztosító az Ön által megadott publikus e-mail címre és/vagy mobilszámra csak elektronikus küldeményként továbbít bizonyos szerződésével kapcsolatos küldeményeket. Így a hagyományos postai úton nem kapja meg ezeket! Az e-Kapcsolat szolgáltatás igénybevételének alapvető feltétele: folyószámlás (csoportos beszedés) vagy egyedi utalásos díjfizetési mód. . A szolgáltatáshoz szükséges regisztrációt követően a szerződő egy egyszeri kedvezményben, díjlevonásban részesül.

A részletes feltételeket az e-Kapcsolat nyilatkozat tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen!

Téríti-e a Biztosító a villámcsapás másodlagos hatását?

Megtéríti a Biztosító a villámcsapás indukciós hatása által a túlfeszültség elleni védelemmel ellátott elektromos berendezésekben, felszerelésekben okozott károkat is. A kárszakértői szemléig a károsodott vagyontárgyakon és a túlfeszültség védelmi berendezéseken javítást végezni nem szabad.

Lakásbiztosítás kalkulátor »