Lakásbiztosítás kiegészítők
Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz kötése esetén

A lakásbiztosítás megkötésekor ne csak a biztosítási díjat vegyük figyelembe, hanem az ár és a szolgáltatás értékét is érdemes döntésünkkor mérlegelni. Vizsgáljuk meg, hogy az adott biztosítási ajánlat kár esetén mikor milyen biztosítási összeget térít és az alapkockázatokon túl milyen kiegészítő szolgáltatásokat tud nyújtani, amivel saját életkörülményeinkhez (és kockázatainkhoz) tudjuk igazítani a lakásbiztosítást.

Az Aegon Biztosító Lakás és Szabadidő Plusz biztosítása lehetővé teszi, hogy az alapkockázatok biztosítása mellé olyan kiegészítő szolgáltatásokat is választhatunk, amelyek valóban fontosak lakókörnyezetünk adottságai vagy saját életvitelünk miatt. Nem mindegy a biztosítás szempontjából, hogy valaki a harmadik emeleten lakik egy kis garzonban vagy kertes családi házban, valamint a felhalmozott vagyontárgyak is különbözhetnek embertől függően. Lehet, hogy régi már a kanapé és azt hisszük nem ér semmit, de ha biztosítási esemény következtében mindent ki kell cserélni, hirtelen nagy teher szakadna ránk.

Válasszunk okosan kiegészítőket életkörülményeinkhez igazodva!

A Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz főbb kiegészítői

Beázás

Térülnek a tetőfedésen, a panelhézagok szigetelésén és a káresemény előtt zárt nyílászárón keresztül beáramló csapadékvíz által okozott károk, évente egy alkalommal. Továbbá évente egy alkalommal max. 50.000 Ft-ig megtéríti a Biztosító a nyitva felejtett nyílászárón beáramló csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Jelen biztosítási esemény kapcsán a Biztosító nem téríti meg a beázást előidéző ok megszüntetésével (tetőjavítás, karbantartás, panelhézag szigetelés, nyílászáró javítás vagy csere) kapcsolatos költségeket.

Lakásdoktor

Épületbiztosítás esetén köthető. Ha egy váratlan, a lakásában történt meghibásodás, kár miatt javítás szükséges, a 06-1-52-52-737 (06-1-LAKASDR) telefonszámon megszervezik a szakiparos tevékenységét. Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit a Biztosító állja a lakásbiztosítás feltételeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a szolgáltatás magában foglal olyan assistance (gyors segítség) vagy vészelhárítás jellegű javításokat is meghatározott összeg erejéig, mint például a dugulás elhárítás, zárjavítás, ha abba beletörik a kulcs, vagy lakatosmunka, ha az ajtót ki kell nyitni egy elveszett kulcs miatt.

Garázsban tárolt személygépjármű biztosítása

Az ingatlan kockázatviselési helyén lévő garázsban tárolt személygépjárműveiben biztosítási esemény (elemi kár, tűzkár, vízkár) következtében keletkezett kárait téríti, maximum a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig. Megtéríti a Biztosító a bármely biztosítótársaságnál CASCO biztosítással rendelkező károsultaknak a jelen szerződésben foglalt biztosítási esemény miatt ki nem fizetett önrészesedést.

Vandalizmus, leszerelés, grafitti

Az épületek és építmények külső felületén vagy a talajhoz rögzített, használati jellegénél fogva szabadban lévő épület-felszerelési tárgyak (pl. kaputelefon külső egysége, kapunyitó motor, klíma, kamera, külső riasztó egység, postaláda, kerítés és kapu elemek, rögzített lámpatestek, rögzített játszótéri játékok, ereszcsatorna) rongálás, leszerelés vagy eltulajdonítás miatti helyreállítási és újra-beszerzési költségeit, valamint a graffitik miatti helyreállítási költségek fedezésében nyújt segítséget.

Szabadban tárolt vagyontárgyak

Használati jellegénél fogva szabadban lévő ingóságokban, mint például: kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, kerékpár, babakocsi (kizárólag napközben átmenetileg kint hagyott) és háziállatokban (kivéve ló, marha) az alapbiztosítási események által okozott, valamint a rongálás vagy eltulajdonítás miatt keletkező károk.

Kerti növényzet biztosítása

Az alapbiztosítási események által, udvari csőtörés feltáró munkálatai által, vandalizmussal okozott károk esetében megtéríti: az elpusztult növények újratelepítésének költségeit a vandalizmussal megsemmisült termés értékét.

Elfolyt víz

Megtéríti a Biztosító a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt víz értékét. A szolgáltatás biztosítási évenként egy alkalommal vehető igénybe.

Kiegészítő üvegtörés

Megtéríti a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített üvegtetőinek, üvegtégláinak és üvegfalainak (3m2-nél nagyobb fix üvegfelületek), télikertjeinek, taposóüvegeinek, kirakatainak törés és repedéskárait.
Nem téríti meg a Biztosító ezen kiegészítő keretén belül: az üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatszekrények, név- és cégtáblák, tükörfelületek, az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait.

Különleges üvegfelületek törése

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító a biztosított háztartási ingóságok körében: az üvegasztalok, a bútorüvegek, az üvegmosdók, a zuhanykabinok, a szauna-ajtók és ablakok, kandalló-és cserépkályha ajtók, a tükrök, az akváriumok és terráriumok, a tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, bármely tűzhely üvegtetejének törés és repedés kárait. Nem téríti meg a Biztosító a bútorüvegek, tükrök antik jellegéből következő értéktöbbletet, valamint a sérült üvegeket, tükröket magukban foglaló bútorok, keretek kárait.

Vállalkozások üvegbiztosítása

A keresőtevékenység tárgyi eszközeinek körébe tartozó kirakatszekrények, név és cégtáblák, tükörfelületek, bútorüvegek, törés és repedéskárait téríti ez a lakásbiztosítás kiegészítő.

Munkanélküliség esetére szóló biztosítás

Ha a szerződő elveszíti a munkáját, majd ezt követően a munkaügyi központ nyilvántartásba veszi, 6 havi díjnak megfelelő szolgáltatást nyújt a biztosító, melyet a következő 6 havi lakásbiztosítási díjba beszámít. A legnagyobb szükségben egy esetleges kár még nagyobb csapást jelenthet. a biztosítás ezen kiegészítője gondoskodik a védelemről az átmeneti munkanélküli időszakban is. A szolgáltatás igénybe vételének főbb feltételei:

  • 9 hónapos folyamatos munkaviszony (min. heti 30 órás, határozatlan idejű, magyarországi),
  • a munkanélküliség oka nem a munkavállaló felmondása,
  • a munkanélküliség oka nem a munkavállaló szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával összefüggésben lévő felmondás,
  • letelt a kockázatviselés kezdetétől számított 6 hónapos várakozási idő.

Kiterjesztett garancia biztosítás

A kiterjesztett garancia szolgáltatás a biztosított lakásban található elektromos háztartási gépek és szórakoztató elektronikai eszközök meghibásodása esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet. A Biztosító évente (a szerződés biztosítási évfordulója szerint), 300.000 Ft értékhatárig állja a fentiekben meghatározott javítási költségek, károk térítését.

Füst-és koromszennyeződés

A tűzkár nélküli füst és koromszennyezés károkra nyújt fedezetet (az alapbiztosítási események tűz kockázatánál kizárt). Nem téríti meg a Biztosító az olyan szennyezésekből eredő károkat, melyet bármelyfajta dohányzás, gyertya, egyéb lánggal működő világító berendezés, párologtató eszköz, füstöl, a Biztosítottak által gyújtott tűz (grillezés, falevélégetés, stb.) okoz.

Napkollektorok, napelemek

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító a biztosított épületek tetőszerkezetén vagy homlokzatán az előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok és napelemek az alapbiztosítási események vagy egyéb okból bekövetkező törés és repedéskárait, továbbá a vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kárait. A vandalizmussal, eltulajdonítással okozott károk rendezésének feltétele a rendőrségen tett feljelentés.

Besurranás

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító: a nyitva felejtett ajtón vagy nyitott ablakon keresztül a Biztosított jelenlétében észrevétlenül behatoló, vagy a Biztosított által jóhiszeműen beengedett személy által eltulajdonított biztosított háztartási ingóság vagy értéktárgy kategóriába tartozó vagyontárgyak vagy a biztosított készpénz kárait.

A Biztosító térítésének feltétele a rendőrségnél tett feljelentés.

Elvesztés, elveszés

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító a biztosított épület bejárati ajtajához, ajtóihoz tartozó kulcsának(inak), a biztosítottól(aktól) való ellopása, vagy a biztosított(ak) által való elvesztése, a biztosított, Magyarország területen hatósági engedéllyel működő banknál vezetett lakossági folyószámlájához, hitelszámlájához kapcsolódó bank-, hitelkártyájának, valamint személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél) elvesztése, ellopása vagy egyéb a biztosított szándékától független okból való megsemmisülése.

Kerékpár és egyéb sportfelszerelések, valamint babakocsi eltulajdonítása

Megtéríti a Biztosító a Biztosítottak tulajdonában lévő, a háztartási ingóság vagyoncsoportba tartozó, szabadidős, hagyományos és extrém sportok felszerelési tárgyainak, a kockázatviselés helyén kívül, de az EU tagállamainak területén történt lopási kárait, amennyiben az eltulajdonítás a sport-, túra-, illetve szabadidős kirándulás tevékenység végzése, vagy azzal összefüggő utazás során történt, valamint babakocsik kockázatviselés helyén kívül, de az EU tagállamainak területén történt lopási kárait, amennyiben az eltulajdonítás a babakocsi használatakor vagy gépjárműben való szállításakor történt, mely során a babakocsit átmenetileg őrizetlenül hagyták.
A Biztosító évente 1 alkalommal térít. Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése a csónakok, ladikok eltulajdonítására.

Készpénz és értékpapír

A Biztosító vállalja a készpénzt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valutát, valamint az értékpapírokat és betétkönyveket ért károk megtérítését az ajánlaton, illetve a kötvényben foglalt összegig, mely károkat az alap- és a megkötött külön díjas biztosítási események okoztak.

Balesetbiztosítás és bővített balesetbiztosítás

Baleseti halál, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság), baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés, bővített szolgáltatás estén még baleseti eredetű műtéti térítés és baleseti eredetű égési sérülés esetén nyújt szolgáltatást.

Kiegészítő gépjármű assistance szolgáltatás

A Biztosítottak (a gépjármű vezetője és utasai) tulajdonában álló biztosított gépjárműveinek mozgás- vagy üzemképtelensége esetén assistance szolgáltatást nyújt (például helyszíni javító küldése, szállítás autómentővel, tárolás, kisegítő elutazás, stb.) a Biztosító a szabályzatban lévő feltételek szerint.

A gépjármű assistance szolgáltatás üzemzavar, önhibából vagy gondatlanságból eredő esetleges meghibásodás (például lemerült akkumulátor, kizárás a gépkocsiból) vagy baleset, lopás és rongálás miatt bekövetkezett káresemény kapcsán vehető igénybe, ha a gépjármű mozgásképtelen, vagyis nem működőképes.

Adatmentés kiegészítő biztosítás

Amennyiben Önnek adatmentés kiegészítő biztosítása is van, akkor a Biztosító arra vállal kötelezettséget a biztosítási szabályzat szerint, hogy a biztosítási eseményekből következő adatvesztés esetén, az adat visszanyerési eljárásból fakadó költségeket a szerződésben vállalt összeghatárig, a Biztosított helyett megtéríti a szolgáltatást végző KÜRT Zrt. részére.

Ez például jó lehet egy digitális kamera vagy fényképezőgép adatainak megsérülésekor, hiszen a szakemberek megpróbálják majd visszahozni elveszett adatait.

Síremlékek (kripták) biztosítása

A temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a Biztosítottak tulajdonában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő, az ajánlaton, illetve a kötvényen beazonosítható módon megjelölt és igazoltan a Biztosított által fenntartott síremlékben, kriptákban, az alapbiztosítási eseményekre, illetve a lopás, rongálás, vandalizmus által okozott károk bekövetkezésekor vehető igénybe.

Keresőtevékenység vagyontárgyainak üvegbiztosítása

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító a Biztosított vállalkozás tárgyi eszközeként biztosított:

  • kirakatszekrényeinek,
  • név- és cégtábláinak,
  • tükörfelületeinek,
  • bútorüvegeinek,
  • hűtőpultjainak, hűtőajtajainak törés és repedéskárait.

Lakásbiztosítás kalkulátor »