Lakásbiztosítás kisokos

Amire érdemes figyelni a lakásbiztosítás megkötésekor:

Közlési és változás bejelentési kötelezettség

A szerződőnek és a biztosítottnak is közlési és változás bejelentési kötelezettsége van a biztosító felé a szerződés megkötésekor és végig a szerződés időtartamán belül is. Minden olyan lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval, ami fontos a szerződés elvállalása vagy fenntartása szempontjából.

Lakásában felújítás történt, korszerűsítették a fűtési rendszert, vagy lecserélték az ablakokat? Nézze meg biztosítási szerződését és ellenőrizze mennyivel változott a felújítás során ingatlanának értéke.

Ingóságaink értékét is érdemes időről időre összeírni, és összevetni a kötvényen szereplő biztosítási összeggel. Ingóságaink számon tartására segítség a házi leltár.

A biztosítónak is tájékoztatási kötelezettsége van a szerződő irányába a szerződés adatairól, a bejelentett károk rendezéséről, a biztosítási összeg(ek) kifizetéséről, a kárkifizetésekről, illetve ezek akadályáról.

Kármegelőzési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség

A szerződő köteles az épületeit a mindenkor hatályos építésügyi szabványoknak, szabályoknak megfelelően építeni/építtetni és karbantartani, felújítani, a vagyon kezelése során megfelelően, gondosan eljárni, a biztosító által a biztosítási feltételekben és mellékleteiben meghatározott biztonsági előírásokat betartani, a védettségi szintet befolyásoló minden biztonsági berendezést üzembe helyezni.

Kármegelőzési kötelezettség keretében a biztosító vizsgálhatja például villámcsapás esetén a túlfeszültségvédő aljzatok meglétét, vagy ha a besurranás helyszínéről a biztosított ingatlan kulcsait is eltulajdonították a kármegelőzési kötelezettség keretében le kell cserélni a zárakat.

Kárbejelentést meg kell tenni a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül.

A tűzesetet és a robbanást a tűzrendészeti hatóságnak, a betöréses lopást és rablást, a vagyontárgyak illetéktelen eltulajdonítását, megrongálását a rendőrségnek is késedelem nélkül be kell jelenteni. A kárbejelentést meg lehet tenni telefonon, a 06-1-477-4800-es számon vagy online.

A kár bejelentésétől számított 5 napig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathatunk. Például vihar esetén a megrongálódott tetőszerkezet fóliával való kijavítása, a további beázás megelőzésére.

Várakozási idő

A Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz lakásbiztosításnál valamennyi vagyonbiztosítási elemre a biztosító a szerződés létrejöttétől számítva 15 napos várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

  • Életbiztosítási kiegészítőnél: 6 hónapos várakozási idő,
  • Munkanélküliség esetére szóló kiegészítőnél: 6 hónapos várakozási idő,
  • All risk kiegészítőnél a várakozási idő 30 nap.

Önrész és hűségvállalás

Önrész vállalása esetén Ön a megjelölt összeg erejéig önrészt vállal, tehát ha Önnek kára van, akkor a kárösszegnek csak az önrész feletti részét téríti a biztosító!

Amennyiben Ön vállalja, hogy biztosítási szerződését társaságunknál 3 éven belül nem szünteti meg, hűségéért a díjat csökkentő kedvezményeket tudunk adni. Ha a szerződés tartamengedménnyel jön létre, a szerződő vállalja, hogy a szerződéskötéstől számított az ajánlaton és a kötvényen megjelölt időtartam letelte előtt nem szünteti meg a szerződést (a díj nem fizetése miatti szerződésmegszűnés is ide értendő), kivéve az érdekmúlás esetét. Amennyiben a szerződés a szerződő miatt a vállalt tartamon belül mégis megszűnik (kivéve érdekmúlás), úgy a biztosító által tartamengedmény címén adott díjkedvezmény összegét a szerződő visszafizeti a biztosítónak.

Lakásbiztosítás kalkulátor »