Nyugdíjbiztosítás- általános tájékoztató

Tájékoztatónk célja, hogy egyszerű és átlátható formában összefoglaljuk Önnek az Aegon Nyugdíjbiztosítás főbb jellemzőit, és választ adjunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Ez a nyomtatvány nem terméktájékoztató és nem a szerződés szabályzata, elsősorban figyelemfelhívásra szolgál. Szerződéskötés előtt tanulmányozza át a biztosítási feltételeket, valamint az érvényes adótájékoztatónkat.

Milyen élethelyzetekre kínál megoldást az Aegon Nyugdíjbiztosítás?

Az Aegon Nyugdíjbiztosítás egyesíti a nyugdíjcélú megtakarítás és az életbiztosítás előnyeit. A biztosítás megtakarítási eleme hozzájárul a kitűzött nyugdíjcélok eléréséhez, míg a kockázati rész váratlan tragédia, vagy az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása esetén nyújt anyagi segítséget.

Kik a nyugdíjbiztosítás szereplői?

A szerződő az a magánszemély, aki a biztosítást megköti, és a biztosítási díjakat fizeti. A biztosított (ebben a biztosításban azonos a szerződővel) az a személy, akire a kockázatviselésünk kiterjed. Így sem a biztosított, sem a szerződő nem változtatható a tartam során. A biztosított életében esedékes szolgáltatásra a biztosított, a haláleseti szolgáltatásra a biztosított örököse jogosult.

Mikor és mennyit fizetünk?

Az Aegon Nyugdíjbiztosításra akkor szolgáltatunk, ha a szerződő rendszeresen fizeti a díjat, és a feltételek szerinti biztosítási esemény bekövetkezik.
 
Az alapbiztosítás négy szolgáltatást tartalmaz. A felsoroltak közül csak egy szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.

  • Lejárati (öregségi nyugdíj) szolgáltatás – az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor kifizetjük a pénzalapban összegyűjtött összeget. A biztosítás akkor jár le, ha a biztosított betölti a szerződéskötéskor érvényes nyugdíjkorhatárt (55 évesnél fiatalabb biztosítottak esetén ez jelenleg a 65. születésnapon következik be).
  • Saját jogú nyugdíjellátási szolgáltatás – ha a nyugdíjba vonulás az öregségi nyugdíjkorhatár előtt következik be, kifizetjük a pénzalapban összegyűjtött összeget a következők szerint:
    • minimum 10 éves tartamú, nem csökkenő összegű járadék formájában, ha a szerződéskötéstől még nem telt el 10 év;
    • a szerződő kérésére egy összegben, ha a szerződéskötéstől 10 év már eltelt.

Hány évre köthető a biztosítás?

Az Aegon Nyugdíjbiztosítás minimum 5 évre – legkorábban 18 éves korban – köthető, és a szerződéskötéskor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor jár le.

Igénybe vehető-e a biztosításra adójóváírás?

Igen, a 2014. január 1-jétől újonnan kötött nyugdíjbiztosításokra adójóváírás jár. A befizetett díjak 20%-át a biztosítás szerződője a befizetett adójából visszaigényelheti, évente - több nyugdíjjal kedvezményre jogosító szerződés esetén is - maximum 130 ezer forintig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a szerződő által megjelölt nyugdíjbiztosításra utalja át – az összeghatárra tekintettel - az adójóváírás összegét. A biztosító a nyugdíjbiztosítási adójóváírás érvényesítéséhez igazolást állít ki a szerződő részére.
A nyugdíjbiztosítások mellé kiegészítő biztosítások is köthetők, azonban a kiegészítő biztosításra fizetett díjak nem jogosítanak az adójóváírás igénybe vételére.

Megőrzi értékét az Aegon Nyugdíjbiztosítás?

Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összegek és a fizetendő díj értékkövetését (indexálás). Sőt, ha tovább szeretné növelni megtakarítását, akkor megemelheti a fizetendő díját, és a többletbefizetések által gyarapíthatja megtakarítását. Évfordulós levelünkben és honlapunkon rendszeres tájékoztatást nyújtunk a befektetési eredményekről.
Az adójóváírás összege a nyugdíjbiztosítási szerződésen kerül jóváírásra, így ez az összeg is növeli a nyugdíjcélú megtakarítást.

Hogyan működik az Aegon Nyugdíjbiztosítás megtakarítási része?

Biztosítónk szakértőire bízza megtakarításának gyarapítását. Ebben az esetben szerződése hagyományos életbiztosítás lesz, ami azt jelenti, hogy legalább évi 2%-os biztos hozamot nyújt, sőt, a garantált hozamon felül elért nyereség 100%-át is jóváírjuk szerződésén. Így elkerülheti a befektetési kockázatokat és esetleges veszteségeket.

Visszavásárolható a szerződés?

Az Aegon Nyugdíjbiztosítás legalább 2 éves díjfizetést követően vásárolható vissza. Ebben az esetben a szerződőnek a NAV által korábban kiutalt adójóváírás összegét 20%-kal növelten, illetve – a hatályos rendelkezések szerint – kamatadóval együtt kell visszafizetnie az adóhatóság részére. Fontos tudnia, hogy a szerződés lejárat előtti megszüntetése az életbiztosításoknál anyagi veszteséggel jár a szerződő számára.

Mi történik, ha nem tudja tovább fizetni a díjat?

Rendszeres díjfizetés hiányában folyamatosan csökken biztosítása megtakarításának értéke, ugyanis – a feltételeknek megfelelően – a szabályzat Függelékében megadott költségeket és a kockázati díjakat ebben az esetben is le kell vonnunk az addig felhalmozott megtakarításából. Így biztosítási védelme továbbra is érvényben marad mindaddig, amíg a megtakarítása fedezetet nyújt a levonásokra, és el nem éri az úgynevezett minimális szintet. A minimális szint elérésekor szerződése kifizetés nélkül megszűnik. A díjmentes időszak alatt a szerződő előzetes bejelentés nélkül folytathatja a díjfizetést, illetve pótolhatja az elmaradt díjak befizetését.

Mi a teendő biztosítási esemény bekövetkezésekor, illetve lejáratkor?

  • A biztosítási eseményt 8 napon belül, írásban kell bejelenteni társaságunk részére. A bejelentéshez csatolni kell a szükséges iratokat, melyek részletes felsorolását megtalálja a biztosítási feltételekben.

Nyugdíjbiztosítás kalkulátor »