Sí- és Snowboard felszerelés - általános tájékoztató

A téli sportok szerelmesei tudják, hogy ez a szerelem sokszor költséges. Főleg, ha a néhány hazai pályán kívül előszeretettel látogatunk el hazánk szomszédos országaiba vagy Európa más országaiba is. Gyakran nem csak kölcsönzünk, de saját felszerelést is veszünk.

Gondoskodnunk kell a megfelelő eszközökről, síruházatról, síkabátról, sícipőről. Ezeknek mind megvannak a maguk költségei. Egy jó síléc könnyen eléri a 100.000 Ft-os összeget, a snowboard kicsit talán olcsóbb kategória, körülbelül 50.000 Ft-nál kezdődik. Miután borsos áron beszereztünk minden fontos kelléket, fontos, hogy hosszú távon élvezhessük velük a sportolás élményét. Ezt az anyagi biztonságot tudja részben garantálni az Aegon Biztosító Sí- és snowboard felszerelés biztosítása.

Mit biztosíthat a Sí- és Snowboard felszerelés biztosítással? (Biztosított vagyontárgy)

10 évnél fiatalabb hobbi célból használt síléc és snowboard felszerelésre köthető: síléc, sífutóléc, túraléc, snowblade, hótalp és snowboard.

A biztosító kockázatvállalása kiterjed a talpon lévő kötésre is. Egyes csomagoknál a biztosító bizonyos mértékig megtéríti a biztosított sí- vagy snowboard cipőjében, sisakjában, gerincprotektorában, síruhájában a biztosítási események által okozott károkat.

A választható termékek kizárólag a biztosított személy saját, 1 db sífelszerelésére vonatkoznak. Ha a családban több személy sífelszerelését szeretnék biztosítani, minden családtag felszerelésére külön biztosítást kell kötni.

Mit nem biztosíthat ezzel a biztosítással? (Kizárások)

A biztosítás fedezete nem terjed ki az alább felsoroltakra.

Felszerelést érintő kizárások

 • síszemüveg
 • maszkok
 • botok
 • bérelt eszközök
 • versenysporthoz használt sífelszerelés

Felszereléssel kapcsolatos szolgáltatást érintő kizárások

 • a sífelszerelés használatából adódó károsodások (karcolások, törések, repedések, egyéb sérülések),
 • az előszereteti érték,
 • a kereskedelmi forgalom hiányosságaiból adódó károk és többletköltségek,
 • az értékcsökkenés,
 • az elmaradt haszon.

Milyen károkra vonatkozik a biztosítás? (Biztosítási események)

Sí és snowboard felszerelésre vonatkozó biztosítási események:

 • tűz
 • robbanás
 • elemi károk: vihar, hóvihar, lavina, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása
 • idegen jármű ütközése
 • idegen tárgyak rádőlése
 • rablás
 • betöréses lopás, rongálás
 • lopás, rongálás:
  • szabadtérben történő lopás, rongálás – síterületen szabad térben őrizetlenül hagyott biztosított felszerelés lopási és rongálási kárait
  • zárt gépkocsiból és zárt síboxból, síléctartóból, sítárolóból történő lopás
 • balesetből adódó károsodás

Balesetbiztosítási események:

Amennyiben a szerződés megkötésekor a szerződő balesetbiztosítást is választott, jelen feltételek szerint a biztosító a biztosított részére baleseti szolgáltatást nyújt az Európai Unió területén, a felszerelés kijelölt pályán történő használta közben, vagy a síközpont kiszolgáló területén, illetve a szabadidős sí-tevékenységhez történő utazás közben elszenvedett balesetére.

 • baleseti halál
 • baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
 • baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés

Balesetbiztosítási szolgáltatással kapcsolatos kizárások

 • a napégés,
 • a napszúrás,
 • a hóvakság,
 • a fagyás,
 • az öngyilkosság és az öncsonkítás, vagy ezek kísérlete

Területi hatály

A biztosító kockázatviselése kiterjed az Európai Unió tagállamainak területére, így Magyarország határain belül is érvényes.

Biztosítási időszak

A biztosítás határozott, egyéves tartamra jön létre. A biztosítási év a szerződés létrejöttét követő nappal indul. A szerződéskötést követően a biztosító 15 napos várakozási időt tűz ki. Az ebben az időszakban bekövetkezett károkra a biztosító nem köteles téríteni. A biztosítási év utolsó napjának 24. órájakor a szerződés és a biztosító kockázatviselése megszűnik.

A biztosító szolgáltatása

A biztosító minden esetben a más biztosítónál fennállott biztosítással nem fedezett, máshonnan meg nem térült kár erejéig nyújt térítést. Például, ha balesetből eredően széttörik a síléce, akkor az utasbiztosítása nagy valószínűséggel téríteni fog egy kisebb összeget (a poggyászbiztosítás tárgyanként limitjének összeghatáráig). Az e feletti összeget pedig jelen sífelszerelés biztosítás fogja megtéríteni a síléc értékéig.

Díjfizetés

A biztosítás díja egy összegben, bankkártyás fizetéssel rendezhető.

Biztosítási esemény bejelentése

A balesetbiztosítási eseményt az annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak (telefonon: 06-1-477-4800, e-mailben: www.aegon.hu). A felszerelést ért biztosítási eseményt a szerződőnek a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak (telefonon: belföldről 06-1-477-4800, külföldről: +36 1 477 4800, e-mailben: www.aegon.hu online kárbejelentő felületén, vagy az ugyfelszolg@aegon.hu címen). Lehetővé kell tenni a biztosító számára a kárbejelentés tartalmának és a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények ellenőrzését. A tűzesetet és a robbanást a tűzrendészeti hatóságnak, a lopást, a rablást, a betöréses rongálást a rendőrségnek is be kell jelenteni.

Kárbejelentéshez szükséges dokumentumok

A biztosító szolgáltatásának igényléséhez az alábbi iratok bemutatása szükséges:

 • a) kötvény,
 • b) a biztosított sífelszerelés számlája vagy olyan fotó, amely a biztosítottat a sípályán a biztosított felszereléssel együtt mutatja,
 • c) betörés, lopás, rablás esetében a rendőrségi feljelentés másolata,
 • d) balesetből történő károsodás esetén közlekedési baleset rendőrségi jegyzőkönyvének másolata vagy
 • e) a személysérüléses síbaleset orvosi igazolása,
 • f) másik biztosítás alapján megtérült károk társbiztosítói igazolása (kárrendezési dokumentumok).

Sífelszerelés biztosítás kalkulátor »