Utasbiztosítás gyakran ismételt kérdések

Utazás előtt mikor köthető meg legkorábban az utasbiztosítás?

Legkorábban a kockázatviselés kezdetét megelőző 100 nappal köthető meg a biztosítás.

« tetejéreMennyi időre köthető meg a biztosítás?

A biztosítási szerződés a szerződésben meghatározott lejárati ideig, de legfeljebb 60 napig tart. Ha a biztosított a kockázatviselés első napján vagy az előtt betöltötte a 70. életévét, illetve családi kedvezményt kíván a szerződő igénybe venni, a szerződést legfeljebb 30 napra lehet megkötni.

« tetejéreMikor veheti igénybe egy gyermek a gyermekkedvezményt?

A gyermekkedvezmény a kockázatviselés első napján a 18. évét be nem töltött, nagykorú hozzátartozójával együtt utazó gyermek részére vehető igénybe.
Hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

« tetejéreMikor vehető igénybe a "Családos kedvezmény"?

Családos kedvezményre legfeljebb három, 18. évet még be nem töltött, gyermek és legfeljebb két fő együtt utazó szülő jogosult.

« tetejéreMi minősül Európának az utasbiztosításokban, ahová nem kell pótdíjat fizetni?

Európa alatt a földrajzi értelemben vett Európát, valamint Marokkót, Tunéziát, Egyiptomot, a Kanári szigeteket és Törökország Európán kívüli területeit kell érteni.

Kiránduló csomag esetén:
Ausztria, Horvátország, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Ukrajna.

AutóMax biztosítás esetén:
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikánváros.

« tetejéreTerhesség esetén milyen biztosítás köthető?

A terhességre vonatkozóan a biztosító csak a sürgősségi terhességi és szülészeti ellátás költségeit téríti meg, legfeljebb a terhesség 24. hetének végéig. A biztosítás terhességi rutinvizsgálatokra és terhes gondozásra NEM vonatkozik.

« tetejéreMely tárgyak nem minősülnek útipoggyásznak?

(a) ékszerek, nemesfémek, drágakövek, féldrágakövek, vagy ezeket alkotórészként, illetve alapanyagként tartalmazó vagyontárgyak,
(b) készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök (pl. bank-, vagy hitelkártya, stb.),
(c) szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványok (pl. síbérlet, mobiltelefon feltöltő kártya),
(d) takarékbetétkönyv, értékpapírok,
(e) menetjegy, okmányok (kivéve Biztosított útlevele vagy személyi igazolványa a lakcímkártyával együtt; továbbá a biztosított jogosítványa, a gépjárműje forgalmi engedélye és a Biztosított nevére szóló bankkártya),
(f) nemes szőrme, művészeti tárgyak, azonos funkciójú tárgyakból álló gyűjtemények, művészeti gyűjtemények,,
(g) kerékpár, vagy bármely jármű, vagy szállítóeszköz illetve ezek alkatrészei, tartozékai vagy felszerelési tárgyai (pl. autó-tetőcsomagtartó, tetőbox, utánfutó, autórádió,-magnó,-CD lejátszó, motoros csomagtároló doboz),
(h) sporteszközök, kivéve az Általános Feltételek 1.1. (1) és (2) bekezdésében foglaltak,
(i) fegyver és lőszer, hangszerek, bútorok,
(j) műfog, műfogsor, fogszabályzó,
(k) napszemüveg és bármely nem dioptriás szemüveg, kontaktlencse,
(l) útiokmány, óra és bármely műszaki cikk vagy mobiltelefon és tartozékaik, amelye(ke)t légi utazás alkalmával a Biztosított nem visz magával kézipoggyászként a repülő utasterébe, vagy gépjárművel történő utazás során a gépjárműben vagy a gépjármű tetőcsomagtartó dobozában vagy kesztyűtartójában, illetve motor tároló-dobozában hagyja,
(m) bármilyen jellegű és méretű számítógép, (pl. laptop, notebook, palmtop) és tartozékaik,
(n) kulcs, elektromos távirányító,
(o) élelmiszerek, dohányáruk és dohányzáshoz kapcsolódó eszközök (pl. pipa, szivarvágó, öngyújtó stb.),
(p) munkavégzés céljára szolgáló eszközök.

« tetejéreMi a teendő, ha az utazás során a személyszállító cég (pl. légitársaság) kezelésében tűnik el az útipoggyász?

A légiút során, a légitársaság kezelésében, az utas által, nevére szólóan feladott poggyászának eltűnéséért a fuvarozó légitársaság tartozik felelősséggel. Ilyen esetben az utas a repülőtéren, a tranzit területen található Lost & Found pultnál tesz bejelentést arról, hogy a járat érkezésekor poggyászát nem tudta átvenni. A bejelentés alapján megkezdődik a poggyász meghatározott ideig tartó keresése. Amennyiben a keresés eredménytelen, az utasnak kell kártérítési igényt benyújtani a légitársasághoz. A poggyász keresésének időtartamát, a kárigény benyújtásának módját és határidejét a hatályos jogszabályok és a fuvarozó légitársasággal kötött utazási szerződés/feltételek rögzítik. Az ilyenkor szükséges tennivalók lebonyolítását jelentősen megkönnyíti, ha az utas a repülőjegy megvásárlása előtt tájékozódik az utazási szerződés feltételeiről!

Ebben az esetben Biztosítónk szolgáltatása legfeljebb a személyszállító által meg nem térített útipoggyász-kárra terjed ki, kizárólag akkor, ha a személyszállító cég a károkozásra vonatkozó felelősségét írásban elismerte és a hatályos jogszabályok és az utazási szerződés szerinti kártérítést a Biztosított részére igazoltan megtérítette. Először minden esetben a fuvarozó nyújt kártérítést, Biztosítónk szolgáltatása csak ezután következik

« tetejéreBaj esetén melyik telefonszám hívható?

Az EUB – Segítségnyújtás telefonszáma éjjel nappal hívható külföldről a +36 1 465 3666 telefonszámon.

« tetejéreHol lehet a kárt bejelenteni?

A kárt írásban és személyesen egyaránt be lehet jelenteni az EUB Zrt. irodájában: 1132 Budapest, Váci út 36-38 (E-mail: karrendezes@eub.hu, tel.: +36-1-452-3580, fax: +36-1-452-3312, aktuális nyomtatványok letölthetők: www.eub.hu).

« tetejéreA biztosítási szerződés megkötése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztosítás általános és különös feltételeit!

Utasbiztosítás kalkulátor »