Utasbiztosítás vagy Európai Egészségkártya?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása ingyenes, és az érvényes társadalombiztosítással rendelkező EU állampolgároknak jár, így a magyar állampolgároknak is. Akik kiváltják ezt a kártyát, azokat az Unió 25 tagállamában illetve Svácjban, Norvégiában és Izlandon, valamint a két ország megállapodása alapján sürgősségi ellátás esetén Horvátországban is ugyanolyan egészségügyi ellátások illetik meg, mint az adott ország állampolgárait. A kártya előnye, hogy a szükséges ellátások költségeit, tekintet nélkül az árra, megtéríti a károsult számára. Van azonban számtalan szolgáltatás, amelyre a kártya nem nyújt fedezetet.

Mire nem terjed ki az egységes Európai Egészségbiztosítási kártya?

 • Az orvosi kezelés önrészére (a legtöbb EGT országban önrész fizetendő az orvosi ellátásra. Ez országonként változó, általában 20%)
 • A kártyát csak a helyi társadalombiztosítással szerződött intézményekben lehet használni (leggyakrabban az állami kórházak), magánpraxisokban nem.
 • A nem sürgősségi ellátásokra nem terjed ki az érvényessége. Azaz olyan esetekre, amikor valaki a korábban fennálló betegségét szeretné külföldön kezeltetni, utó-kezeltetni
 • A gyógyszerekre (receptdíj formájában)

Néhány országban nem terjed ki a hatálya a sérült vagy beteg mentési (például autóbalesetnél a roncsból való kivágás, szállítás) költségeinek megtérítésére, és sérült jármű és utasainak elszállítási költségeire.

 • a legközelebbi megfelelő színvonalú egészségügyi intézmény és orvos kiválasztása, kirendelése
 • a magyar és külföldi orvos közötti konzultáció költsége
 • általános segítségnyújtás a külföldön bajbajutott számára (aki tehát az európai egészségkártyával kerül kórházba, annak jól kell beszélnie a helyi nyelvet, mert tolmácsot nem kap az orvosokkal és nővérekkel folytatott beszélgetéseihez)
 • a beteg hazaszállítása: tehát a sürgősségi ellátás után a betegnek magának kell megszerveznie és fizetnie a hazajutását, ami törött lábbal és csomagokkal, esetleg nyelvtudás hiányában nem egyszerű dolog,
 • Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.
 • a beteg és hozzátartozói közti kapcsolatfelvétel (telefonálás) költségei, a beteglátogatás költségei
 • poggyászkár, poggyász-sérülés.

Melyek az utasbiztosítás előnyei az európai egészségkártyával szemben?

 • Köthető olyan szolgáltatású utasbiztosítás is, amely fedezi a teljes ellátási költséget, az önrészt is a szerződésben meghatározott összegig. A beteget nem terheli váratlan költség.
 • Megköthető minden magyar állampolgárra, függetlenül attól, hogy van e társadalombiztosítása
 • Minden egészségügyi intézmény (állami kórház és magánklinika egyaránt) elfogadja, ezért a beteget/sérültet az első a legközelebbi, egészségügyi intézményben is el tudják majd látni.
 • Megfelelő csomag megkötése esetén fedezi a sérült hazaszállítását a szerződésben meghatározott összegig.
 • A legtöbb biztosító a választott csomagtól függően teljes körű, 24-órás, magyar nyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt. Az asszisztencia-szolgáltatás megszervezi a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosít, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbít, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújt sérült személygépkocsi hazahozatalához, stb. És talán a legfontosabb: mindezt az adott ország nyelvén teszi
 • Tartalmazhat olyan elemeket, amelyekre nagy szüksége lehet minden utazónak:
  - poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy útiokmány ellopása vagy sérülése esetére),
  - halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés,
  - baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj,
  - csonttörés esetén egyösszegű térítés,
  - poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés,
  - jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése),
  - felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.

Melyek az európai egészségkártya előnyei az utasbiztosítással szemben?

 • ingyen kiváltható
 • a szükséges ellátások költségeit, tekintet nélkül az árra, megtéríti a károsultnak, míg a biztosító az ellátások költségeit csak a biztosítási összeg erejéig vállalja

Látható, hogy az utasbiztosítás sokkal több szolgáltatásra kiterjed, mint az európai egészségügyi kártya, mégis, javasolt mind a kettő megléte külföldi utazás során, mert a kettő kiegészíti egymást. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról a www.oep.hu oldalon tájékozódhat bővebben.

Utasbiztosítás kalkulátor »